Uniwersytet Warszawski Rekrutacja na I stopień i jednolite

Biuro ds. Rekrutacji

www.rekrutacja.uw.edu.pl

Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, parter, pok. 4

tel. 22 55 24 041, 55 24 042 / rekrutacja(at)adm.uw.edu.pl

Kandydaci zagraniczni/Foreign candidates

+48 22 55 24 043, +48 22 55 24 075, +48 22 55 24 048 / admission(at)uw.edu.pl

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów

www.irk.uw.edu.pl

 

ASIA

system z raportami o liczbie osób przyjętych w ubiegłym roku na dany kierunek, liczbie kandydatów na miejsce w I turze rekrutacji oraz % osób zakwalifikowanych na studia, można w nim sprawdzić, ile punktów musieli zdobyć kandydaci na ubiegłorocznej maturze, aby stać się studentami danego kierunku

asia.uw.edu.pl

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji (pdf 1) / (pdf 2 – zmiana uchwały)  / (pdf 3 – zmiana uchwały) / (pdf 4 – zmiana uchwały)

informacje na temat: zakresu i przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz ogłoszenia jego wyników

Zasady rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów (pdf) 

informacje na temat: zasad kwalifikacji na poszczególnych kierunkach i przedmiotów punktowanych

Limity przyjęć na poszczególnych kierunkach studiów (pdf 1) / (pdf 2 – zmiana uchwały) / (pdf 3 – zmiana uchwały)

informacja na temat: liczby oferowanych miejsc w rekrutacji oraz w ramach przeniesień, a także liczby osób przyjętych koniecznej do uruchomienia studiów

Harmonogram rekrutacji (pdf)

informacje na temat: terminów rejestracji kandydatów

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą (pdf)

informacje na temat: przeliczników ocen wg krajów, w których wydano świadectwa uprawniające do podjęcia studiów

 

Zasady przeniesienia z innej uczelni (pdf)

informacje na temat: zasad przeniesienia na poszczególne kierunki studiów

 

Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych (pdf 1) / (pdf 2 – zmiana uchwały) / (pdf 3 – zmiana uchwały) 

informacje na temat: zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na poszczególnych kierunkach studiów

 

Szczegółowe unormowania dot. postępowania rekrutacyjnego (pdf)

informacje na temat: zasad i trybu prowadzenia rejestracji, opłat, dokumentów przyjmowanych od osób zakwalifikowanych

Potwierdzanie na UW efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną (pdf)

informacje na temat: przebiegu procesu potwierdzenia efektów uczenia się i rekrutacji w tym trybie, opłat

 

Zasady rekrutacji na poszczególne kierunki na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną (pdf)

informacje na temat: zasad kwalifikacji na poszczególnych kierunkach, etapów i terminów postępowania rekrutacyjnego