Uniwersytet Warszawski Rekrutacja na I stopień i jednolite

Biuro ds. Rekrutacji

www.rekrutacja.uw.edu.pl

Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, parter, pok. 4

tel. 22 55 24 041, 55 24 042 / rekrutacja(at)adm.uw.edu.pl

Kandydaci zagraniczni/Foreign candidates

+48 22 55 24 043, +48 22 55 24 075, +48 22 55 24 048 / admission(at)uw.edu.pl

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

www.irk.uw.edu.pl

 

Pod tym adresem kandydaci znajdą pełną ofertę studiów na UW oraz będą mogli zapoznać się z zasadami i terminami rekrutacji.

 

ASIA

system z raportami o liczbie osób przyjętych w ubiegłym roku na dany kierunek, liczbie kandydatów na miejsce w I turze rekrutacji oraz % osób zakwalifikowanych na studia, można w nim sprawdzić, ile punktów musieli zdobyć kandydaci na ubiegłorocznej maturze, aby stać się studentami danego kierunku

asia.uw.edu.pl

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Uchwały Senatu UW dotyczące ogólnych zasad rekrutacji, zasad rekrutacji na poszczególne kierunki, harmonogramu itd. dostępne są na stronie Biura ds. Rekrutacji.

 

Harmonogram rekrutacji 2020/2021 >>

Informator dla kandydatów na studia 2020/2021
Informator dla kandydatów na studia 2020/2021

 

Pobierz pdf >>