Uniwersytet Warszawski Rekrutacja na I stopień i jednolite

Jak zapisać się na studia?

Podstawą kwalifikacji na studia I stopnie i jednolite magisterskie są wyniki egzaminów maturalnych. Brane pod uwagę są punkty z trzech przedmiotów obowiązkowych: matematyki, języka polskiego oraz obcego, a także w zależności od kierunku, z jednego lub dwóch przedmiotów dodatkowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu kierunków na stronie IRK.

 

UWAGA! Film instruktażowy powstał w roku 2017. Poruszane w nim zagadnienia są nadal aktualne, ponieważ dotyczą kwestii administracyjno-technicznych rekrutacji, które nie uległy zmianie. Aktualne zasady kwalifikacji i terminy postępowania na rok akademicki 2018/2019 dostępne są w katalogu kierunków na stronie IRK.

 

1. Odwiedzić stronę www.irk.uw.edu.pl

Zapisy na UW odbywają się wyłącznie przez internet w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W systemie kandydaci zakładają swoje indywidualne konta rejestracyjne. Mogą sami zapisać się na wybrane przez siebie kierunki. To właśnie tam dowiedzą się najszybciej o wynikach rekrutacji.

 

2. Zapoznać się z katalogiem kierunków i zasadami rekrutacji

W rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 dostępnych jest ponad 100 kierunków studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich.

Katalog kierunków IRK

 

3. Założyć konto kandydata i uzupełnić niezbędne dane

Wypełnienie formularza zajmuje zwykle kilkanaście minut. Podać należy podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, obywatelstwo czy numer PESEL, który będzie identyfikatorem kandydata w systemie IRK.

Kwestionariusz na stronie IRK

 

4. Wprowadzić wyniki egzaminów maturalnych

Przy wypełnianiu deklaracji maturalnych w szkołach średnich maturzyści mogą zgodzić się na przetwarzanie ich danych osobowych. Oznacza to zgodę na automatyczne pobranie wyników z Krajowego Rejestru Matur. Kandydaci, którzy nie wyrazili takiej zgody, po odebraniu wyników wprowadzają je sami.

 

5. Wybrać z listy interesujące kandydata kierunki

Teoretycznie, każdy z kandydatów może zapisywać się na nieograniczoną liczbę kierunków (tyle, ile możliwości jest w katalogu).

 

6. Uiścić opłatę rekrutacyjną

Opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł za jeden kierunek studiów. Zapisując się na ten sam kierunek prowadzony w różnych trybach (stacjonarny i niestacjonarny), płaci się tylko raz.

Opłata rekrutacyjna

 

7. Czekać na wyniki rekrutacji

Zakwalifikowani na studia zostaną kandydaci z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. O tym, czy kandydat dostał się na studia dowie się przede wszystkim ze swojego konta w systemie IRK. Tradycyjne listy wywieszane są też na poszczególnych wydziałach.

 

8. Złożyć dokumenty

Na złożenie dokumentów (m.in. podanie o przyjęcie na studia, świadectwo  maturalne, kopia dowodu osobistego) do komisji rekrutacyjnej działającej w macierzystej jednostce jest kilka dni. Wtedy zakwalifikowany kandydat zostaje oficjalnie przyjęty na studia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoważne z rezygnacją ze studiów i wykreśleniem z listy rankingowej. Wówczas na miejsce osoby, która zrezygnowała, kwalifikowana jest kolejna z listy rezerwowej. Jeśli lista zostanie wyczerpana, a jednostka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, ogłaszana jest dodatkowa tura rejestracji.

Wymagane dokumenty

 

9. Rozpocząć naukę