Prof. Piotr Sankowski z WMIM otrzymał indywidualną nagrodę Kryształowej Brukselki, a Uniwersytet Warszawski – jako uczelnia. Nagrody są przyznawane najlepszym i najbardziej aktywnym polskim naukowcom, jednostkom naukowym i przedsiębiorstwom uczestniczącym w programie ramowym UE Horyzont 2020.

Nagrody przyznaje kapituła ekspertów pod przewodnictwem ministra nauki. W tym roku w kapitule zasiadły 22 osoby z sektora nauki, administracji rządowej i przedsiębiorcy. Laureaci są wybierani spośród polskich uczestników programu Horyzont 2020. Ma on wzmocnić doskonałość naukową i podnieść gospodarczą konkurencyjność państw członkowskich UE.

 

Uniwersytet ma największe spośród polskich ośrodków naukowych doświadczenie w zdobywaniu krajowych i międzynarodowych grantów. Jest najaktywniejszym polskim uczestnikiem Horyzontu 2020 – badacze z UW biorą udział w największej liczbie projektów (52) oraz koordynują najwięcej przedsięwzięć (9). Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego zdobyli w sumie 14 prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań (European Research Council). To połowa wszystkich grantów przyznanych przez radę w latach 2007-2017 naukowcom z Polski.

 

Kryształowe Brukselki trafiły na UW po raz piąty. W 2001 roku uniwersytet otrzymał nagrodę w kategorii szkół wyższych. W 2010 roku Wydział Fizyki wygrał wśród instytucji badawczych. W 2013 roku nagrodę indywidualną otrzymał dr Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki. W 2016 roku UW zwyciężył w kategorii jednostek badawczych.

 

W tym roku KPK przyznał Kryształową Brukselkę w kategorii indywidualnej prof. Piotrowi Sankowskiemu z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Jest on pierwszą i jedyną osobą w Polsce, która otrzymała trzy granty ERC. Jego praca badawcza dotyczy algorytmów. Profesor założył spółkę spin off z UW – MIM Solutions, która pomaga firmom e-commerce przewidzieć zachowania konsumentów.

 

W kategorii indywidualnej, oprócz profesora Sankowskiego, była nominowana dr hab. Justyna Olko z Wydziału „Artes Liberales”, która prowadzi obecnie badania w międzynarodowym ośrodku Centre for Research and Practice in Cultural Continuity na wydziale. Kieruje zespołem zajmującym się przekazem kulturowym między Europą i Ameryką oraz rewitalizacją języków zagrożonych wyginięciem.

 

Nagrody Kryształowej Brukselki KPK przyznaje w kilku kategoriach, m.in. uczelniom, instytutom badawczym, przedsiębiorstwom, administracji samorządowej czy organizacjom non-profit. Uroczystość odbyła się 6 czerwca.