Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce – ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim – w dziewiętnastej edycji rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. UW uzyskał 100 punktów w zestawieniu. Uniwersytet Jagielloński 99,6.

Podobnie jak w ubiegłych latach, w tegorocznej edycji rankingu szkół wyższych najlepszymi uczelniami w kraju są Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Obu uczelniom przyznano ex aequo pierwsze miejsce w zestawieniu. Na trzecim miejscu znalazła się Politechnika Warszawska z 82,8 punktami.

 

– Celem strategicznym Uniwersytetu Warszawskiego jest osiągnięcie pozycji uczelni badawczej należącej do europejskiej czołówki i liczącej się w skali międzynarodowej. Już teraz są dziedziny, w których sukcesy naszych naukowców są rozpoznawalne na świecie. To np. astronomia, archeologia czy informatyka, której przedstawiciele zdobyli 8 spośród 14 przyznanych UW prestiżowych grantów European Research Council. Zamierzamy lepiej wykorzystywać nasz potencjał, dlatego usuwamy bariery wewnętrznej współpracy i wspieramy innowacyjne przedsięwzięcia – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Ranking opiera się o dane dotyczące prestiżu, sytuacji absolwentów na rynku pracy, potencjału naukowego i efektywności naukowej, innowacyjności, umiędzynarodowienia.

 

W tegorocznej edycji Uniwersytet Warszawski zdobył najwięcej punktów w kategorii efektywność naukowa. W dwóch kolejnych kategoriach – prestiż akademicki, absolwenci na rynku pracy – UW zajął drugie miejsce w kraju. W kategorii potencjał naukowy UW uplasował się na trzecim miejscu.

 

Autorzy rankingu przygotowują także zestawienia dla poszczególnych kierunków studiów. UW zajął pierwsze miejsce w rankingach dotyczących 14 programów studiów.

 

Więcej informacji