Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW już po raz piąty organizuje konkurs na prace licencjackie, magisterskie i doktorskie o największym potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja autorów prac dyplomowych o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym lub wdrożeniowym. 

 

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości uzależnionej od kategorii:

  • praca doktorska – 5 000 zł brutto;
  • praca magisterska – 4 000 zł brutto;
  • praca licencjacka/inżynierska – 3 000 zł brutto.

Przewidziano ponadto jedną nagrodę specjalną: rok preinkubacji w UWRC Sp. z o. o. (spółce celowej Uniwersytetu Warszawskiego).

 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe przygotowane na UW i obronione po 1 maja 2018 roku. Może tego dokonać autor lub promotor, po uzyskaniu zgody zarówno autora, jak i promotora (nagrodę otrzymuje autor). Termin zgłoszeń upływa 31 marca.

 

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym sposobu nadsyłania zgłoszeń, dostępne są na stronie UOTT >>

Organizatorem konkursu jest UOTT. Fundatorem nagród pieniężnych jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska. Fundatorem nagrody specjalnej jest UWRC Sp. z o. o.