Dr Sebastian Szymański, prof. Piotr Sankowski i prof. Katarzyna Śledziewska z Uniwersytetu Warszawskiego są w gronie ekspertów, którzy tworzą Radę Programową Centrum Etyki Technologii (CET). To międzynarodowy think&do tank zakładający wspieranie odpowiedzialnego budowania i wykorzystywania technologii.

– Centrum Etyki Technologii powstało w odpowiedzi na dość znaczące ignorowanie w Polsce znaczenia etyki w badaniach naukowych i przemysłowych. Coraz większego znaczenia nabiera w szczególności etyka w badaniach nad sztuczną inteligencją: poczynając od decyzji, jakie będą musiały podejmować autonomiczne pojazdy, a kończąc na aspektach baniek informacyjnych czy manipulacji poglądami w sieciach społecznościowych, np. Cambridge Analytica  – mówi prof. Piotr Sankowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. 

 

Wraz z dwojgiem innych badaczy z UW – dr. Sebastianem Szymańskim (Wydział „Artes Liberales”, Rada ds. Cyfryzacji KPRM) oraz prof. Katarzyną Śledziewską (Digital Economy Lab, Wydział Nauk Ekonomicznych) – wchodzi on w skład Rady Programowej CET przy Instytucie Humanites.

 

CET ma się stać centrum krytycznej debaty na temat pożądanego kierunku rozwoju innowacji w Polsce i poza jej granicami. Jego twórcy wierzą, że dzięki temu także polskie firmy mają szansę zdobyć międzynarodową przewagę konkurencyjną. Zależy im również na wpływaniu na kształt legislacji w zakresie technologii.

 

Jak tłumaczy prof. Sankowski, rolą Rady Programowej CET jest dyskusja i proponowanie działań, które mają doprowadzić do tego, aby technologia była wykorzystywana w sposób etyczny. – Z tego względu rada składa się z naukowców, ale także z przedstawicieli instytucji rządowych odpowiedzialnych za cyfrowe technologie – dodaje naukowiec. Prof. Piotr Sankowski już wcześniej angażował się w działania na rzecz etyki w badaniach naukowych. Jako członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyczynił się np. do tego, że w programie INFOSTRATEG jest przeprowadzana pełna analiza etyczności zastosowania sztucznej inteligencji w projektach.