Inkubator Innowacyjności 4.0, ochrona własności intelektualnej, wsparcie podczas pisania wniosków projektowych oraz komercjalizacja wyników badań to tematy webinarów Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy będzie poświęcony Konkursowi na Grant ogłoszonemu przez UOTT UW, UWRC sp. z o.o. i Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW organizuje cykl webinarów w ramach Klubu Innowacji UW|Akademia:

 

Webinar 1: Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 — Zdobądź środki na dalsze prace badawczo-rozwojowe! Otwieramy „Konkurs na Grant”

Gość specjalny: M. Jakubiak (kierownik projektu Inkubator Innowacyjności 4.0)

Termin 1: 17.11.2020, godz. 15.00;

Termin 2: 25.11.2020, godz. 15.00.

 

Webinar rozpocznie się krótkim podsumowaniem poprzedniego, zakończonego już, projektu (Inkubator Innowacyjności 2.0). Następnie przybliżona zostanie nowa edycja oraz warunki ogłaszanego konkursu na granty przedwdrożeniowe. Prowadzący odpowiedzą też na częste pytanie o to, czy warto składać wnioski na projekty z nauk humanistycznych i społecznych.

 

Konkurs na Grant

Konkurs na Grant skierowany jest do badaczy i zespołów naukowych, którzy chcą zrealizować prace przedwdrożeniowe (w tym dodatkowe testy laboratoryjne) lub dostosować wynalazek o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

 

Maksymalna kwota dofinansowania to 60 tys. złotych netto.

 

Termin naboru wniosków upływa 21 grudnia 2020 r. o godz. 10:00.

 

Uczestnikami konkursu posiadającymi wyniki prac wdrożeniowych mogą być:

  • pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego lub Politechniki Świętokrzyskiej (PŚk) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
  • uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez UW lub PŚk,
  • zespoły naukowo-badawcze, w których kierownikiem zespołu jest pracownik naukowy/doktorant UW lub PŚk.

 

Więcej informacji o Konkursie na Grant można znaleźć na stronie UOTT UW >>

Webinar 2: Podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej

Gość specjalny: R. Olejnik (kierownik Sekcji Własności Intelektualnej UOTT)

Termin: 18.11.2020, godz. 15.00.

 

Webinar skierowany jest do osób chcących zapoznać się z zagadnieniem własności intelektualnej (IP) oraz aktualnymi procedurami dotyczącymi jej ochrony na UW. Prowadzący wyjaśnią, czym jest IP, jakie są jej rodzaje, jak zadbać o ochronę IP i jaką w tym rolę pełni UOTT UW.

 

Webinar 3: Rezultaty twórcze — od wniosku projektowego po wdrożenie wyników badań w gospodarce

Goście specjalni: A. Zaręba (Biuro Obsługi Badań UW), K. Gulda (członek zarządu UWRC — spółki celowej UW).

Termin: 2.12.2020, godz. 15.00.

 

Podczas webinaru prowadzący udzielą odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto przykładać wagę do wsparcia brokerów technologii (wiedzy) już od etapu pisania wniosków projektowych. Zostanie też przybliżona wiedza o modelach komercjalizacji wiedzy/technologii praktykowanych w UOTT (w tym o spółkach typu spin-off z udziałem UW).

 

Chęć udziału w webinarach UOTT UW można zgłosić poprzez formularz internetowy >>