Powstała nowa strona internetowa covid-19.icm.edu.pl prezentująca model rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce. W portalu można też znaleźć informacje dotyczące badań nad zoonozami dr Anety Afelt oraz interaktywną mapę pandemii COVID-19. Stronę uruchomiło Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Model Epidemiologiczny ICM UW

Model Epidemiologiczny ICM UW umożliwia przewidywanie potencjalnych ścieżek dalszego rozwoju epidemii COVID-19 w Polsce, a także badanie różnych scenariuszy i efektów, jakie powodują dynamicznie stosowane restrykcje administracyjne. Na stronie covid-19.icm.edu.pl można znaleźć wyniki predykcji w krótkiej skali czasowej, jak i możliwe warianty rozprzestrzeniania się epidemii w dłuższych skalach czasu i przy założeniach odpowiednich obostrzeń czy parametrów choroby.

 

Nad Modelem Epidemiologicznym ICM pracuje w formule non stop 12-osobowy zespół: dr Franciszek Rakowski (kierownik zespołu), dr Magdalena Gruziel-Słomka, dr Rafał Bartczuk, dr Jan Kisielewski, dr Jędrzej Nowosielski, dr Jakub Zieliński, dr Łukasz Górski, Karol Niedzielewski, Marcin Semeniuk oraz dwóch stażystów (Antoni Moszyński – student Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW; Maciej Radwan – student Politechniki Warszawskiej). Sekretarzem zespołu jest Artur Kaczorek.

 

Zespół Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW na bieżąco współpracuje z Ministrem Zdrowia, w tym Departamentem Analiz i Strategii MZ oraz z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

 

 – Wchodzimy w skład zespołu ds. monitorowania i prognozowania epidemii COVID-19 powołanego przez Ministra Zdrowia. Z dużą satysfakcją współpracujemy również z innymi zespołami modelującymi epidemię COVID-19 w Polsce: grupą MOCOS z Politechniki Wrocławskiej, zespołem prof. Anny Gambin z WMIM UW, a także zespołami modelarskimi z Państwowego Zakładu Higieny [prof. Magdalena Rosińska] i Ministerstwa Zdrowia – mówi dr Franciszek Rakowski, autor modelu oraz kierownik zespołu ICM.

 

Interaktywna mapa pandemii

Interaktywna mapa pandemii (ICM Interactive Pandemic Map) umożliwia porównywanie danych epidemiologicznych w odniesieniu do wielkości populacji, zasobności krajów, gęstości zaludnienia czy jakości opieki zdrowotnej. Aplikacja jest zintegrowana z danymi demograficznymi udostępnianymi przez Bank Światowy oraz Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (JHU Center for Systems Science and Engineering). Twórcą mapy pandemii COVID-19 jest Krzysztof Piwoński, absolwent Wydziału Fizyki UW, członek Zespołu Analityki Danych Lotnictwa w ICM UW, gdzie w ramach projektu SESAR (dotyczącego wdrażania innowacji w obszarze zarządzania ruchem lotniczym) zajmuje się przetwarzaniem danych, web developmentem oraz rozwojem modeli uczenia maszynowego.

 

Badania nad zoonozami

Nowa witryna ICM jest również podsumowaniem dotychczasowych badań dr Anety Afelt, które koncentrują się na interdyscyplinarnym zastosowaniu geografii i jej aparatu badawczego w kompleksowych analizach epidemiologicznych. Dr Afelt w marcu 2020 roku została członkiem zespołu ds. COVID-19 przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konsultantem naukowym krajowych przedstawicieli do spraw działań poświęconych COVID-19 przy Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych (ERC). Od 30 czerwca 2020 roku jest Sekretarzem Zespołu doradczego ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Od października 2019 roku uczestniczy w grupie badawczej Espace-DEV, zajmującej się modelowaniem nisz socjoekologicznych. Laboratorium to jest afiliowane przy IRD – Institut de Recherche pour le Développement w Montpellier (Francja). Dr Afelt jest także uczestnikiem międzynarodowych projektów z zakresu epidemiologii i zdrowia publicznego, m.in. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

Badania nad zoonozami dr Anety Afelt na stronie covid-19.icm.edu.pl >>