Białorusini mieszkający w Polsce mogą zapisać się na bezpłatne zajęcia z języka polskiego uwzględniające specyfikę języków pokrewnych – białoruskiego i rosyjskiego. Lektorat organizowany jest przez Wydział Lingwistyki Stosowanej UW i Uniwersytet Otwarty UW. Kurs online pomoże uczestnikom w aklimatyzacji i adaptacji.

Zajęcia z języka polskiego dla Białorusinów mieszkających w Polsce są prowadzone przez wykładowców z Katedry Białorutenistyki Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW dwa razy w tygodniu. 60-godzinny kurs na poziomie A1/A2 pozwoli zrozumieć potoczne wyrażenia oraz umożliwi podstawową komunikację dotyczącą życia codziennego. Obecnie na kurs zgłosiło się około 80 osób. Utworzone zostały trzy grupy zajęciowe.

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursach proszone są o kontakt z Fundacją „Białoruski Dom”, która wspiera działania UW dotyczące zapisów na zajęcia z języka polskiego. Szczegółowe informacje: www.uo.uw.edu.pl.

 

Lektorat to kolejna inicjatywa skierowana do osób z Białorusi, w którą zaangażowany jest Uniwersytet. Studium Europy Wschodniej UW prowadzi Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego. W ramach programu studenci relegowani z uczelni na Białorusi otrzymują stypendia na pełne studia w Polsce, a także roczne staże kształceniowe w Warszawie. Więcej informacji: studium.uw.edu.pl.