Trwa konkurs dla wspólnych zespołów badawczych Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach realizowanego na UW programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem konkursu jest wspieranie współpracy pomiędzy uczelniami w obszarze realizowanych badań naukowych. Wnioski konkursowe można składać do 30 listopada.

Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym jest jednym z działań horyzontalnych realizowanych przez UW w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

Ma ono na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi, dydaktycznymi, pracownikami administracyjnymi, doktorantami oraz studentami obu uczelni, a w konsekwencji zwiększanie wpływu wyników realizowanych wspólnie badań na naukę światową.

 

Projekty, które będą mogły być finansowane w ramach tego działania obejmują m.in.: opracowywanie wspólnych projektów badawczych, współdzielenie infrastruktury badawczej i dydaktycznej, poszerzenie współpracy między inkubatorami, tworzenie wspólnych kierunków studiów oraz inicjatywy doktoranckie i studenckie.

 

28 października został ogłoszony nabór wniosków pierwszego konkursu organizowanego w ramach działania. Konkurs przewiduje dwie ścieżki finansowania:

 

  • na powstanie nowych zespołów badawczych, których celem jest sprawdzenie zdolności do przygotowania projektu naukowego (do 15 tys. zł finansowania ze środków IDUB),
  • na wsparcie istniejących zespołów badawczych, których celem jest wykonanie badań wstępnych, sprawdzających prawidłowość przyjętych hipotez (do 100 tys. zł finansowania ze środków IDUB).

Wnioski można przesyłać do 30 listopada 2020 r. Mogą je zgłaszać zespoły naukowe, które m.in.: złożone są z co najmniej dwóch pracowników naukowych (w tym przynajmniej jednego z UW oraz jednego z WUM), którzy byli członkami interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołów badawczych oraz których wyniki badań są rozpoznawalne na świecie. Członkami zespołów naukowych mogą być doktoranci oraz studenci z obu uczelni.

 

Informacje szczegółowe dotyczące możliwości udziału w konkursie znajdują się na stronie programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na UW

W październiku 2019 roku Uniwersytet zajął I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zdobył status uczelni badawczej na lata 2020-2026. Środki otrzymane w ramach IDUB pozwolą na realizację 70 działań obejmujących m.in. programy wspierające rozwój pracowników, doktorantów i studentów uczelni. Więcej informacji znajduje się na stronie programu IDUB oraz w zakładce na stronie UW