Dr Patryk Chudzik z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego przeprowadzi kwerendę muzealno-archiwalną dotyczącą obrządku pogrzebowego starożytnych Egipcjan. Dr Łukasz Drozda z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji odbędzie wyjazd badawczy, mapując postsocjalizm. Obaj naukowcy zostali nagrodzeni w czwartej rundzie konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 7.

Granty w konkursie MINIATURA są przyznawane na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Środki finansowe mogą być przeznaczone na badania wstępne, pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy lub konsultacyjny.

 

Konkurs skierowany jest do naukowców ze stopniem doktora uzyskanym nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku (z wyjątkami opisanymi w regulaminie). Muszą oni być zatrudnieni w podmiocie wskazanym do realizacji działania oraz posiadać w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na ogłoszonej 21 sierpnia czwartej liście rankingowej są dwa projekty realizowane przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Dr Patryk Chudzik z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego otrzymał grant w wysokości 36 268 zł na przeprowadzenie kwerendy muzealno-archiwalnej dotyczącej obrządku pogrzebowego starożytnych Egipcjan u schyłku III tysiąclecia p.n.e. na przykładzie nekropoli tebańskiej. 

 

Dr Łukasz Drozda z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji odbędzie wyjazd badawczy służący realizacji projektu Mapowanie postsocjalizmu: polityka miejska na przykładzie Tallinna. Przyznane finansowanie wynosi 39 500 zł.

Do tej pory NCN ogłosiło cztery listy z nazwiskami laureatów konkursu MINIATURA 7, którzy otrzymają środki na sfinansowanie swoich działań badawczych. Wśród wyróżnionych znajduje się łącznie siedmioro badaczy i badaczek z UW, reprezentujących różne dziedziny wiedzy.

Laureaci z UW:
  • dr Aleksandra Jaskólska, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
  • dr Marta Anna Widy-Behiesse, Wydział Orientalistyczny;
  • dr hab. Piotr Zańko, Wydział Pedagogiczny;
  • dr Aleksandra Bala, Wydział Psychologii;
  • dr Tomasz Pełech, Wydział Historii;
  • dr Patryk Chudzik, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego;
  • dr Łukasz Drozda, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.