Prof. Joanna Getka z Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Hałyna Naienko z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki otrzymały grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie „Dla Ukrainy”. Badaczki przeanalizują efekty integracji młodych Ukraińców i Polaków w warunkach przymusowej migracji osób z Ukrainy.

– Z profesor Hałyną Naienko znamy się od dawna. Obie badałyśmy przeszłość piśmienniczą Ukrainy. Sytuacja po 24 lutego 2022 roku zmusiła zarówno ją, jak i mnie do mocniejszego wpisania badań naukowych w kontekst teraźniejszości. Obie też widziałyśmy potrzebę zrozumienia i pomocy kolejnym grupom Ukraińców, którzy wciąż będą przyjeżdżać do Polski. Prof. Naienko poznała problem przychodźców ukraińskich od wewnątrz, ja natomiast z perspektywy polskiej, pracując jako wolontariuszka – mówi prof. Joanna Getka z Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW.

 

Welcome to Polszcza! Analysis of the integration of young Poles and Ukrainians after 24.02.2022 for encouraging the adaptation of Ukrainian students in Poland” to tytuł wspólnego projektu badaczek. Naukowczynie przyjrzą się kontaktom kulturowym młodych Polaków i Ukraińców oraz rezultatom intensywnych i często nieintencjonalnych interakcji.

 

– Wobec bezprecedensowego kontaktu Polaków i Ukraińców w związku z ogromną falą uchodźców ukraińskich w Polsce stoimy przed ogromną szansą budowy dobrych, opartych na wiedzy i chęci współpracy stosunków polsko-ukraińskich w przyszłości, ale zarazem przed ogromnym wyzwaniem, aby lepiej siebie rozumieć i wzniecać chęć wzajemnego poznania. Nasze badanie odpowiada na te wyzwania – mówi prof. Joanna Getka.

 

Projekt zakłada przeprowadzenie badań ankietowych, które sprawdzą wiedzę młodych osób z obu krajów o sobie nawzajem. Badanie ilościowe pozwoli też wskazać różnice kulturowe widziane oczyma respondentów oraz określić wyzwania i potrzeby, jakie łączą się ze wspólnym życiem dwóch grup narodowych. Wiedza uzyskana podczas realizacji badań ma zostać wykorzystana w szkoleniach dla pracowników szkół wyższych w Polsce i Ukrainie oraz podczas prac nad podręcznikiem dla Ukraińców i Polaków na temat pokonywania różnic kulturowych.

 

Projekt potrwa rok. Wysokość grantu wynosi prawie 270 tys. zł.

Solidarni z Ukrainą

Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę z 24 lutego 2022 roku studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego włączają się w akcje na rzecz pomocy społeczności ukraińskiej. To wsparcie przekazywane zarówno osobom uciekającym z Ukrainy, jak również tym, które od dawna są członkami wspólnoty akademickiej. Szczegółowe informacje dotyczące działań Uniwersytetu Warszawskiego w tym obszarze są dostępne w zakładce „Ukraina”.