Międzynarodowy zespół naukowców opublikował wyniki badań dotyczących różnorodnych uwarunkowań inwazji biologicznych obcych geograficznie gatunków drzew oraz czynników przeciwdziałających inwazjom. Artykuł na ten temat ukazał się w prestiżowym czasopiśmie „Nature”. Jednym z autorów publikacji jest prof. Bogdan Jaroszewicz z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Wydziału Biologii UW.

W badaniach, których wyniki zostały przedstawione w artykule Native diversity buffers against severity of non-native tree invasions, naukowcy wykorzystali ogólnoświatowy zbiór danych, żeby przeanalizować, w jaki sposób różnorodność rodzimych lasów, działalność człowieka i warunki środowiskowe wpływają na inwazje obcych geograficznie gatunków drzew.

 

Publikacja została opracowana przez międzynarodowy zespół badaczy. Jednym z jej autorów jest prof. Bogdan Jaroszewicz z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Wydziału Biologii UW.

 

Naukowcy stwierdzili, że czynniki antropogeniczne (np. odległość od najbliższego portu morskiego) zwiększają prawdopodobieństwo inwazji nierodzimych gatunków drzew. Intensywność inwazji jest natomiast zwiększana przez niską różnorodność rodzimych gatunków drzew. Badacze wskazali również, że najskuteczniejszymi gatunkami inwazyjnymi są te, których tolerancja na ekstremalne zimno lub suszę jest zbliżona do tolerancji rodzimych zbiorowisk drzew.

 

Wyniki badań opisane w artykule dostarczają informacji potrzebnych do profilaktycznego zarządzania ekosystemami leśnymi w celu łagodzenia negatywnych ekologicznych i społeczno-ekonomicznych skutków inwazji drzew.

 

Tekst artykułu znajduje się na stronie czasopisma „Nature” >>

Więcej informacji dotyczących działalności prof. Bogdana Jaroszewicza oraz Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Wydziału Biologii znajduje się w archiwalnym tekście opublikowanym na łamach pisma uczelni „UW” (nr 2/95, 2000, s. 20) >>