Pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim istnieje od 200 lat. Dzisiejszy Wydział Pedagogiczny utworzono w 1953 roku. Na uczelni odbyły się z tej okazji uroczystości jubileuszowe.

Tradycje badawcze i dydaktyczne w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim sięgają początków uczelni. Około 200 lat temu po raz pierwszy wygłoszony został obowiązkowy wykład z pedagogiki dla studentów filozofii. Wydział Pedagogiczny jako samodzielna jednostka powstał w 1953 roku. Pierwszą dziekan została prof. Maria Żebrowska.

 

Badania oraz współpraca z otoczeniem

Wydział Pedagogiczny UW prowadzi badania naukowe, działalność dydaktyczną oraz społeczno-edukacyjną. Na wydziale wydawane jest czasopismo naukowe „Kwartalnik Pedagogiczny”. Jednostka organizuje seminaria naukowe, a jej pracownicy udzielają wielu wypowiedzi eksperckich w mediach. Najnowsze badania prowadzone na wydziale dotyczą m.in. wpływu obywateli na system usług społecznych w Europie. Naukowcy z wydziału podejmują też badania nad relacjami w związkach, dziecięcą przyjaźnią czy humanizacją procesu leczenia. Latem zespół badaczy pod kierunkiem prof. Zbigniewa Izdebskiego z Wydziału Pedagogicznego UW, który pełni też funkcję koordynatora Wydziału Medycznego UW, opublikował raport „Humanizacja procesu leczenia i komunikacja kliniczna pomiędzy pacjentem a personelem medycznym w czasie pandemii COVID-19”.

 

Wydział współpracuje również ze szkołami i samorządami. Wspólnie z miastem stołecznym Warszawą realizuje np. studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Siedem dekad

17 listopada odbyły się uroczystości jubileuszowe na wydziale.

 

– Dziękuję Państwu za wszystko, co robią Państwo dla Uniwersytetu: za Państwa pracę i tworzony system wychowawczy. Szczególnie dzisiaj widać, jak bardzo są Państwo potrzebni – powiedział rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak.

 

Prof. Rafał Godoń, dziekan Wydziału Pedagogicznego UW, odebrał podczas uroczystości Brązowy Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” nadany wydziałowi przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

W uroczystym spotkaniu wzięli udział: prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, przedstawiciele polskich szkół wyższych, dziekani UW, uczestnicy międzynarodowej konferencji „Ethics and Education”, dyrektorzy placówek oświatowych, a także przedstawiciele samorządów współpracujących z wydziałem, w tym miasta Ostrołęki, która szczególnie blisko współdziała z jednostką.

 

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody okolicznościowe rektora dla pracowników wydziału.

 

Poza sesją jubileuszową obchodom święta wydziału towarzyszyły też inne wydarzenia. Prof. Adam Fijałkowski z Wydziału Pedagogicznego UW wygłosił wykład na temat historii jednostki. Goście z Polski i zagranicy uczestniczyli w konferencji naukowej „Ethics and Education”. Zorganizowany został też jubileuszowy koncert.