Uczestnictwo w 121 projektach z dofinansowaniem ponad 39 mln euro uplasowało Uniwersytet Warszawski na pozycji lidera wśród polskich jednostek naukowych będących beneficjentami Programu Ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020”. Krajowy Punkt Kontaktowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opublikował raport podsumowujący uczestnictwo Polski w H2020.

„Horyzont 2020” to zakończony już program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Był realizowany w latach 2014–2020. Krajowy Punkt Kontaktowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opublikował raport podsumowujący siedem lat uczestnictwa polskich podmiotów w H2020. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z baz Komisji Europejskiej po 877 konkursach przeprowadzonych w ramach programu. Dane odnoszą się do stanu aktualnego na 2 sierpnia 2021 roku.

 

Jak czytamy w dokumencie, „ogółem 894 polskie instytucje, co stanowi 2,58% organizacji z UE,  otrzymało łącznie 748,01 mln euro dofinansowania. To ponad 1/5 środków, które trafiły do 13 nowych krajów członkowskich [włączonych do UE w 2004 roku razem z Polską lub w następnych latach]. Polscy uczeni i przedsiębiorcy plasują się niezmiennie na 15. pozycji wśród państw członkowskich i są liderem w grupie nowych krajów członkowskich”.

Liderem wśród polskich jednostek naukowych będących beneficjentami programu jest Uniwersytet Warszawski. Uczestniczył łącznie w 121 projektach (w 26 z nich pełniąc funkcję koordynatora), z dofinansowaniem ponad 39 mln euro, co stanowi 5,26% środków przyznanych Polsce w H2020.

 

W części dotyczącej uczelni raport podaje: „Uniwersytet Warszawski, w porównaniu do drugiej w tabeli Akademii Górniczo-Hutniczej, koordynuje 8 razy więcej projektów. Ponadto UW ma ponad 50% więcej uczestnictw w projektach, uzyskał o ponad 21,5 mln euro większe dofinansowanie od AGH, a jego udział w środkach przypadających polskim uczelniom to aż 18,97%”.