Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzeciej edycji konkursu PRELUDIUM BIS 3. Dofinansowanie w wysokości ponad 3,6 mln zł przyznano 7 projektom z UW, które dotyczą m.in.: ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce, bezwarunkowego dochodu podstawowego czy dwuwymiarowych odmian boru.

PRELUDIUM BIS 3 to konkurs skierowany do instytucji prowadzących szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych prowadzonych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Dzięki dofinansowaniu z konkursu PRELUDIUM BIS 3 młodzi naukowcy mogą również wyjechać na staże zagraniczne.

 

W trzeciej edycji konkursu o finansowanie starało się 228 naukowców. Granty o łącznej wartości ponad 55 milionów złotych otrzyma 97 wnioskodawców. Środki z dofinansowania mogą przeznaczyć m.in. na prowadzenie badań, stypendia doktoranckie i wynagrodzenie dla promotora.

 

Zespół badawczy w konkursie PRELUDIUM BIS składa się z dwóch osób – promotora, który jest kierownikiem projektu i doktoranta.

Nagrodzone projekty z UW:
  • „Naukowe, prawne i praktyczne aspekty ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce po 1989 r. w ujęciu porównawczym” – kierownik projektu: prof. Aleksander Bursche z Wydziału Archeologii, kwota dofinansowania: 419 497 zł;
  • „Bezwarunkowy dochód podstawowy – współczesna odmiana „panem et circenses”?  – kierownik projektu: prof. Marek Zubik z Wydziału Prawa i Administracji, kwota dofinansowania: 492 591 zł;
  • „Metapoznanie w problemowym graniu: rola motywacji, pragnienia dysocjacji i myślenia nałogowego” – kierownik projektu: prof. Małgorzata Dragan z Wydziału Psychologii, kwota dofinansowania: 588 796 zł;
  • „Biologiczna rola sRNA OmrA i jego wpływ na poziom zjadliwości i zdolności adaptacyjnych enteropatogenu Yersinia enterocolitica” – kierownik projektu: dr hab. Adrianna Raczkowska z Wydział Biologii, kwota dofinansowania: 619 600 zł;
  • „Fotosymbioza u słodkowodnych orzęsków: badanie różnorodności, funkcjonowania i ewolucji z zastosowaniem sekwencjonowania pojedynczych komórek” – kierownik projektu:  dr hab. Anna Ewa Karnkowska z Wydziału Biologii, kwota dofinansowania: 687 842 zł;
  • „Samoistne oraz indukowane właściwości topologiczne dwuwymiarowych odmian boru i jego związków” – kierownik projektu: dr hab. Nevill Gonzalez-Szwacki z Wydziału Fizyki, kwota dofinansowania: 453 608 zł;
  • „ARES: Wyjaśnienia odporne na ataki w kierunku bezpiecznej i godnej zaufania SI” – kierownik projektu: prof. Przemysław Biecek z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, kwota dofinansowania: 426 600 zł.

Pełna lista rankingowa konkursu PRELUDIUM BIS 3 znajduje się na stronie NCN >>