Prof. Paweł Kaczmarczyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW, jest w gronie laureatów Gwiazd Umiędzynarodowienia 2024. Heybat Naghiyev, student anglojęzycznego kierunku International Economics, został wybrany najlepszym studentem zagranicznym w Polsce. Wyróżnienia dla osób z UW zostały przyznane podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce” oraz gali jej towarzyszącej.

Gwiazdy Umiędzynarodowienia to wyróżnienie przyznawane osobom, które mają wybitne osiągnięcia w działaniach wspierających internacjonalizację polskich szkół wyższych. Kandydaci mogą być zgłaszani przez władze uczelni i organizacje zaangażowane w umiędzynarodowienie, jak również nauczycieli akademickich, doktorantów czy studentów. Kapituła przyznaje nagrody w dziewięciu kategoriach: „Gwiazda Zarządzania”, „Gwiazda Rozwoju”, „Gwiazda Kształcenia”, „Gwiazda Marketingu”, „Gwiazda Badań”, „Gwiazda Dyplomacji Publicznej”, „Gwiazda Dyplomacji Naukowej”, „Wschodząca Gwiazda” oraz „Wybitna Gwiazda”.

 

Badacz migracyjnej rzeczywistości

Prof. Paweł Kaczmarczyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW, został wybrany przez Kapitułę Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2024 w kategorii „Gwiazda Badań”. Laureaci tego wyróżnienia to naukowcy, którzy w swojej pracy skupiają się na badaniach nad internacjonalizacją szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie.

 

Zapytany o to, co jest istotne w pracy naukowej, prof. Kaczmarczyk wymienia zestaw cech, które są ważne dla badacza.

Bez wątpienia jedną z nich jest ciekawość i ciągłe dążenie do poznawania różnych wymiarów rzeczywistości. Kolejną otwartość i umiejętność poszukiwań interdyscyplinarnych, które są kluczowe we współczesnych naukach społecznych. Dalej, gotowość do poddawania wyników naszej pracy ocenie innych osób – bo to przecież istota pracy badawczej i naukowej – i wykorzystywanie tej krytyki w drodze do doskonałości naukowej. I wreszcie cierpliwość, bo ona w tej pracy wydaje się niezbędna – wymienia nagrodzony naukowiec.

Prof. Paweł Kaczmarczyk zajmuje się ekonomią migracji, w szczególności przyczynami i konsekwencjami międzynarodowych migracji zarobkowych, zależności między mobilnością a rynkiem pracy oraz kwestiami związanymi z polityką migracyjną. Od 2016 roku kieruje Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW.

Traktuję tę nagrodę jako niezwykłe wyróżnienie, ale nie na poziomie indywidualnym, lecz raczej jako wyraz uznania dla środowiska badaczy migracji w Polsce, a w szczególności dla badaczek i badaczy OBM UW. Ośrodek, który w minionym roku świętował swoje trzydziestolecie, jest unikatowym w warunkach polskich przykładem instytucji działającej w obszarze nauk społecznych, która skupia się niemal wyłącznie na pracy badawczej – zaznacza prof. Kaczmarczyk, dodając: – W ciągu tych trzech dekad OBM UW stał się swoistym laboratorium badań nad mobilnością i zmianą społeczną w Polsce i nie tylko. O tym, że podejście to ma sens świadczą nie tylko obecne rozmiary Ośrodka, który liczy obecnie około siedemdziesięcioro naukowców, ale i to, że stał się on jednym z największych i najważniejszych instytutów badawczych zajmujących się problematyką migracji w Europie. Od początku staraliśmy się, by nasze badania dotyczyły sytuacji Polski czy Europy Środkowej i Wschodniej, odnosząc się jednocześnie do kluczowych pytań zadawanych przez najlepszych badaczy spoza Polski, stanowiąc wkład do globalnej dyskusji na temat migracji mobilności. Myślę, że to jeden z istotnych elementów, które doceniła Kapituła konkursu.

Naukowiec jest członkiem wielu gremiów zajmujących się problematyką migracji, m.in. Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk czy sieci IMISCOE. Współpracuje również z instytucjami międzynarodowymi, w tym Komisją Europejską, Bankiem Światowym oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

 

Więcej informacji o laureatach Gwiazd Umiędzynarodowienia znajduje się na stronie Fundacji Edukacyjnej „Perspektyw”.

 

Najlepszy student zagraniczny w Polsce

Interstudent to konkurs organizowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Wybierani są w nim najlepsi zagraniczni studenci kształcący się na polskich uczelniach. Laureaci wyłaniani są w trzech kategoriach, dotyczących kształcenia: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Kapituła konkursu wyróżnia osoby z dobrymi wynikami w nauce, które jako zagraniczni „liderzy uczelni” wykazują aktywność w swoim środowisku akademickim, inspirują innych do działania, uczestnicząc w przedsięwzięciach kulturalnych, społecznych, ekologicznych, sportowych czy promujących wielokulturowość.

 

W XIV edycji konkursu Interstudent w kategorii studiów magisterskich zwyciężył Heybat Naghiyev z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Heybat Naghiyev pochodzi z Azerbejdżanu. Posługuje się pięcioma językami: azerbejdżańskim, tureckim, rosyjskim, angielskim oraz polskim. Studia na UW na kierunku Finance, International Investment and Accounting rozpoczął zdalnie w 2020 roku. Na drugim roku przyjechał do Warszawy, gdzie zaczął uczyć się języka polskiego. Będąc na trzecim roku, postanowił aktywnie włączyć się w życie studenckie uczelni – m.in. w działalność Rady Mieszkańców Domu Studenta nr 3 „Kic”, Samorządu Studentów, Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu (UCW).

Lubię pomagać innym i angażować się w różne przedsięwzięcia. W 2022 roku byłem odpowiedzialny za przygotowanie azerbejdżańskiego stoiska prezentującego kulturę tego państwa podczas „Miasteczka na Styku Kultur – Cultural Hot Spot UW 2022” jako wolontariusz Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu. Rok później współkoordynowałem „Miasteczko na Styku Kultur – Cultural Hot Spot UW 2023” z ramienia Zarządu Samorządu Studentów UW – mówi Heybat Naghiyev.

Po zakończeniu studiów licencjackich wyróżniony student UW kontynuuje naukę na kierunku International Economics oraz łączy ją z pracą w Biurze ds. Obsługi Kształcenia (BOK) UW.

W Welcome Point, będącym częścią BOK UW, zajmuję się wsparciem zagranicznych studentów, doktorantów oraz pracowników UW dotyczącym różnych kwestii związanych z ich pobytem w Polsce i na Uniwersytecie. Organizujemy różne szkolenia i wydarzenia, które pomagają odnaleźć się w nowej rzeczywistości – wyjaśnia Heybat Naghiyev.

Najlepszy student zagraniczny w Polsce pełni obecnie funkcję przewodniczącego Komisji Umiędzynarodowienia Zarządu Samorządu Studentów UW. Jest przedstawicielem Uniwersytetu Warszawskiego w Komitecie Studentów Sojuszu 4EU+.

 

Heybat Naghiyev uczestniczy w wielu przedsięwzięciach dotyczących spraw studenckich, m.in. jest zaangażowany w projekt UNICOMM realizowany przez UCW – reprezentował UW podczas konferencji online Student Engagement in Focus dotyczącej uczestnictwa studentów w zajęciach pozaakademickich, był również ekspertem ds. zaangażowania w aktywności studenckie w ramach Masterclass on Community Building. W grudniu ubiegłego roku współorganizował na UW konferencję „4EU+ for Ukraine”.

Dzięki zaangażowaniu w różne inicjatywy mam wpływ na promowanie wśród społeczności uczelni integracji i wzajemnego zrozumienia. Działania te poszerzają również moje horyzonty. Myślę, że robienie „czegoś więcej” poza nauką przynosi ogromną satysfakcję – zaznacza nagrodzony student UW.