Na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie rektora prof. Alojzego Z. Nowaka z wicemarszałkiem Sejmu RP Włodzimierzem Czarzastym oraz ministrem nauki Dariuszem Wieczorkiem. Podczas rozmów omówiono sprawy dotyczące szkolnictwa wyższego, w tym UW.

Tematem spotkania rektora UW prof. Alojzego Z. Nowaka z wicemarszałkiem Sejmu RP Włodzimierzem Czarzastym i ministrem nauki Dariuszem Wieczorkiem były m.in. kwestie dotyczące spraw doktoranckich i studenckich, w tym w szczególności sytuacji materialnej i mieszkaniowej studentów oraz doktorantów, akademików, hoteli asystenckich i doktoranckich.

 

Poruszono kwestie podwyżek dla nauczycielek i nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowniczek i pracowników uczelni. Omówiono także sprawy związane z potencjalnymi możliwościami tworzenia przez uczelnie tzw. kapitału żelaznego potrzebnego dla wspierania rozwoju uczelni jej społeczności oraz zintensyfikowania procesów umiędzynarodowienia, m.in poprzez tworzenie konsorcjów i oddziałów na najlepszych uczelniach świata, a także we współpracy z biznesem. Ustalono, że rozmowy w tym zakresie będą kontynuowane.