15 lutego na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się spotkanie z Robertą Metsolą, przewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Obowiązuje rejestracja.

Roberta Metsola jest pochodzącą z Malty prawniczką specjalizującą się w prawie europejskim. Po akcesji Malty do Unii Europejskiej pracowała w stałym przedstawicielstwie jako specjalistka ds. prawnych. W 2013 roku została wybrana na posłankę do Parlamentu Europejskiego. Od 2022 roku piastuje stanowisko przewodniczącej tej instytucji.

 

15 lutego Roberta Metsola będzie gościła na Uniwersytecie Warszawskim. Spotkanie połączone z debatą ze studentami rozpocznie się o godz. 14.15 w Sali Kolumnowej Wydziału Historii UW na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu.

 

Rejestracja na wydarzenie została zakończona.

 

Ze względu na konieczność przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa należy przybyć na wydarzenie o godz. 13.00 z dokumentem tożsamości.

 

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.