Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami, został laureatem konkursu „Złote Wachlarze” Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). Naukowiec z UW został nagrodzony za „wkład w budowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o rzetelne dane, propagowanie opartej na faktach wiedzy na temat migracji”.

„Złote Wachlarze” to konkurs skierowany do osób i instytucji, które wspierają m.in integrację migrantów w Polsce oraz budują dobre praktyki dotyczące zarządzania migracjami.

 

Dr hab. Paweł Kaczmarczyk pracuje w Zakładzie Demografii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Od 2016 roku pełni też funkcję dyrektora uniwersyteckiego Ośrodka Badań nad Migracjami. Wyróżniony badacz jest także członkiem Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Zainteresowania badawcze naukowca dotyczą ekonomii migracji Polski oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej – w szczególności przyczyn i konsekwencji międzynarodowych migracji zarobkowych, zależnościami między mobilnością a rynkiem pracy oraz zagadnieniami polityki migracyjnej.

 

IOM doceniła dr hab. Kaczmarczyka za „wkład w budowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o rzetelne dane, propagowanie opartej na faktach wiedzy na temat migracji”. Badacz otrzymał także nagrodę publiczności.

 

Nagrodę w kategorii instytucja otrzymał Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie za dobrą integrację dzieci migrantów w środowisku szkolnym. Kapituła konkursu przyznała też nagrodę specjalną Marinę Hulię za działania na rzecz praw dzieci migrujących.