Wydział Zarządzania otrzymał akredytację European Quality Improvement System – jedną z trzech najważniejszych akredytacji dla uczelni i wydziałów biznesowych na świecie. Dzięki niej WZ będzie bardziej rozpoznawalny. Będzie także uwzględniany w rankingach szkół biznesu przygotowywanych przez pisma „The Financial Times” oraz „The Economist”.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jest pierwszą publiczną uczelnią i drugim ośrodkiem w Polsce, któremu została przyznana akredytacja EQUIS.

 

Przyznaje ją European Foundation for Management Development – organizacja zrzeszająca prawie 900 uczelni i ośrodków naukowych, firm i jednostek administracji publicznej. Akredytację posiadają 174 uczelnie na całym świecie.

 

EFMD ocenia jakość kształcenia na kierunkach związanych z zarządzaniem. Bierze pod uwagę rozwój zachowań przedsiębiorczych wśród studentów, stosowanie innowacji dydaktycznych, proces umiędzynarodowienia oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi i organizacjami biznesowymi pod kątem przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy.

 

Akredytacja EQUIS, razem ze zdobytą wcześniej dla studiów MBA akredytacją AMBA, przybliżają Wydział Zarządzania do znalezienia się wśród uczelni z grupy tzw. „Triple Crown” – trzech akredytacji o globalnej rozpoznawalności.

 

Więcej informacji znajduje się na wz.uw.edu.pl.