Cały 2018 rok to w Polsce czas świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości. W obchody włącza się także Uniwersytet Warszawski. 18 listopada odbędzie się specjalny koncert urodzinowy uczelni pt. „Ta nasza wolność”. Od 8 listopada można odbierać zaproszenia na to wydarzenie. 100-lecie niepodległej Polski postanowiły uczcić również poszczególne uniwersyteckie jednostki.

W tym roku mijają 202 lata od założenia Uniwersytetu Warszawskiego. Uczelnia powstała na mocy edyktu cara Aleksandra I podpisanego 19 listopada 1816 roku. Tegoroczne obchody jubileuszu łączą się ze świętem 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Wśród organizowanych na UW wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości znajdują się:

 • konferencja naukowa pt. „1918-2018: Polska w zmieniającym się świecie” organizowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (aula im. prof. Jana Baszkiewicza, Gmach Audytoryjny UW, 18-19 października) – więcej informacji>>
 • konferencja naukowa pt. „Drugie Rzeczpospolite” organizowana przez Instytut Historyczny i Instytut Kultury Polskiej (siedziby Instytutu Historycznego UW, Instytutu Kultury Polskiej UW i Austriackiego Forum Kultury, 18-19 października) – więcej informacji>>
 • wystawa „Niepodległe uczelnie. Doktorzy honoris causa w Polsce w latach 1918-1939” organizowana przez Muzeum UW we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych (dawna Biblioteka Uniwersytecka, październik) – więcej informacji>>
 • obchody 100-lecia powstania Legii Akademickiej (kampus główny, uroczystości pod tablicą poświęconą Legii Akademickiej, 6 listopada)
 • wykład prof. dr hab. Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz z Instytutu Muzykologii UJ, inaugurujący jubileusz 70-lecia Instytutu pt. „Kultura muzyczna wobec potrzeb odzyskanej Rzeczpospolitej” organizowany przez Instytut Muzykologii Wydziału Historycznego (Sala Balowa, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, 7 listopada). Po wykładzie odbędzie się koncert muzyki polskiej (wstęp wolny)
 • oficjalna promocja publikacji „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym” przygotowanej pod redakcją naukową dr. hab. prof. UW Marcina Solarza z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (Sala Balowa, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, 8 listopada) – więcej informacji>>
 • wystawa „Krok do niepodległości” przedstawiająca najciekawsze druki ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, pochodzące sprzed wybuchu I wojny światowej i z okresu jej trwania, związane z działalnością osób oraz środowisk zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości, organizowana przez Gabinet Zbiorów XIX Wieku BUW (Czytelnia Zbiorów XIX Wieku, Biblioteka Uniwersytecka, 9-23 listopada) – więcej informacji>>
 • wystawa „Powrót Orła” poświęcona roli uniwersytetu w budowaniu polskiej państwowości w latach 1915-1921 organizowana przez Muzeum UW (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, dawna Biblioteka Uniwersytecka, wernisaż – 16 listopada)
 • koncert z muzyką Ignacego Jana Paderewskiego organizowany przez Muzeum UW (Auditorium Maximum, 16 listopada)
 • uroczystość z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizowana przez Wydział Fizyki (siedziba Wydziału Fizyki UW, aula 0.03, 19 listopada) – więcej informacji>>
 • wystawa fotograficzna „Uniwersytet Warszawski 100 lat po odzyskaniu niepodległości” organizowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (listopad)
 • sesja popularno-naukowa „100 lat Warszawskiej Szkoły Matematycznej” organizowana przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego (aula dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, 21 listopada) – więcej informacji>>
 • konferencja naukowa „100-lecie odrodzenia państwa i prawodawstwa polskiego” organizowana przez Wydział Prawa i Administracji oraz Komitet Nauk Prawnych PAN (Polska Akademia Nauk, 29 listopada).

Urodzinowy koncert UW zatytułowany „Ta nasza wolność – widowisko poetycko-muzyczne z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości” odbędzie się 18 listopada o godz. 18.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Wśród wykonawców znajdą się działające na uczelni zespoły artystyczne:

 • Teatr Hybrydy UW pod kierownictwem Macieja Dzięciołowskiego;
 • Zespół Pieśni i Tańca UW „Warszawianka” pod kierownictwem Jana Łosakiewicza;
 • Chór Akademicki UW pod kierownictwem Iriny Bogdanovich;
 • Chór Kameralny „Collegium Musicum” UW pod kierownictwem Andrzeja Borzyma;
 • Chór Wydziału Biologii UW pod kierownictwem Zofii Borkowskiej;
 • Chór Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW pod kierownictwem Karoliny Siłkiny;
 • Chór Wydziału Fizyki UW pod kierownictwem Katarzyny Płońskiej;
 • Chór Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW pod kierownictwem Adrianny Żołnierczuk.

Bezpłatne zaproszenia na wydarzenie można odbierać w siedzibie Biura Promocji UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pok. nr 8) od 8 listopada w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek (godz. 9.00-16.00) oraz środa, piątek (godz. 9.00-17.30).