Międzynarodowe konsorcjum ENSEMBLE3, którego członkiem jest Uniwersytet Warszawski, otrzymało grant w prestiżowym konkursie Teaming for Excellence programu Horyzont 2020. Dzięki finansowaniu powstanie centrum doskonałości, w którym prowadzone będą badania dotyczące technologii wzrostu kryształów i materiałów stosowanych w medycynie, nanofotonice i optoelektronice.

Celem konkursu Teaming for Excellence jest wyłonienie międzynarodowych konsorcjów, które utworzą lub udoskonalą istniejące już centra doskonałości. Ośrodki badawcze z państw rozwijających potencjał B+R współpracują z wiodącymi instytucjami naukowymi lub agencjami ds. badań w Europie.

 

W drugiej fazie konkursu Komisja Europejska nagrodziła 13 projektów konsorcjów, przyznając 195 mln euro. 3 projekty zgłoszone przez polskie jednostki naukowe zostały wybrane do finansowania. Wśród nich jest projekt konsorcjum ENSEMBLE3, do którego należy UW.

 

Koordynatorem projektu jest Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych. W przedsięwzięciu uczestniczy również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz partnerzy z Włoch – Sapienza Università di Roma, Niemiec – Karlsruher Institut für Technologie oraz Hiszpanii – nanoGUNE Cooperative Research Center. Partnerzy będą współpracować, aby utworzyć centrum doskonałości „Centre of Excellence for Nanophotonics, Advanced Materials and Novel Crystal Growth-based Technologies”, które będzie zajmowało się technologiami wzrostu kryształów i materiałów stosowanymi w medycynie, nanofotonice i optoelektronice. Instytucje otrzymały na nie 15 mln euro.

 

Pozostałe 2 projekty koordynowane przez polskie jednostki badawcze, które również otrzymały grant Teaming:

  • NOMATEN, który utworzy centrum doskonałości zajmujące się badaniami nad materiałami odpornymi na ekstremalne warunki („Centre of Excellence in Multifunctional Materials for Industrial and Medical Applications”); koordynator Narodowe Centrum Badań Jądrowych;
  • Sano, który utworzy centrum doskonałości dotyczące zaawansowanych symulacji komputerowych w diagnostyce („Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy”); partner wiodący – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Wszystkie nagrodzone przedsięwzięcia >>

 

Więcej informacji o konkursie