10 maja w Colegium Iuridicum II Wydziału Prawa i Administracji UW odbędzie się wykład zatytułowany „New Concept in Cold Case Investigations”, który wygłosi światowej sławy kryminalistyk prof. Henry C. Lee.

Wykład dotyczyć będzie niewyjaśnionych przestępstw, w przypadku których śledztwo zostało zawieszone z braku dalszych dowodów (z ang. cold cases). Prof. Henry C. Lee z Uniwersytetu w New Heaven w Stanach Zjednoczonych, autorytet w dziedzinie kryminalistyki, przedstawi nowe podejście do badania tego rodzaju spraw.

 

W ramach stworzonego przez profesora Institute of Forensic Science (Instytutu Kryminalistyki) na Uniwersytecie w New Heaven, działa jednostka badawcza Cold Case Center, która wspiera śledczych w rozwiązywaniu spraw kryminalnych. Zespół specjalistów ponownie analizuje akta starych spraw i dostępne dowody w oparciu o nowoczesne techniki i technologie kryminalistyczne. Umożliwia to spojrzenie na dawne śledztwa z nowej perspektywy, a następnie ich kontynuację lub ostateczne zamknięcie.

 

Prof. Henry C. Lee urodził się w 1938 roku w Chinach. Od lat 60. mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Jest jednym z najbardziej znanych i cenionych ekspertów w zakresie kryminalistyki, wykładowcą akademickim i popularyzatorem nauki. Uczestniczył jako specjalista m.in. w sprawie O.J. Simpsona, w śledztwie po zamachu na World Trade Center, czy we wznowionym postępowaniu dotyczącym zamachu na prezydenta Johna Kennedy’ego.

 

Wydarzenie odbędzie się 10 maja o godz. 10 w sali A.1. w Collegium Iuridicum II przy  ul. Lipowej 4.