Przedstawiciele 6 partnerów międzynarodowego projektu Centre of Excellence for nanophotonics, advanced materials and novel crystal growth-based technologies – ENSEMBLEspotkali się w Warszawie, aby zainaugurować działalność konsorcjum. Jego celem jest stworzenia na UW centrum doskonałości, które zajmowałoby się technologiami wzrostu kryształów. Partnerzy chcą uzyskać dofinansowanie w konkursie Teaming for Excellence programu Horyzont 2020.

 

W kwietniu tego roku projekt ENSEMBLE3 przeszedł przez pierwszą fazę konkursu Teaming for Excellence. Spośród 208 wniosków Komisja Europejska wyłoniła wtedy 30 projektów, w tym 3 z Polski. Ich autorzy otrzymali 400 tys. euro na opracowanie w ciągu roku szczegółowego biznes planu dotyczącego utworzenia centrum doskonałości. W drugiej fazie konkursu KE spośród 30 konsorcjów wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają finansowanie na powołanie doskonałych naukowo ośrodków. Więcej

 

Projekt ENSEMBLE3 przewiduje utworzenie centrum doskonałości, które zajmowałoby się technologiami wzrostu kryształów, w tym nowymi materiałami funkcjonalnym i do zastosowania w nanofotonice, optoelektronice, telekomunikacji, medycynie czy fotowoltaice. Liderem konsorcjum, które zgłosiło projekt do konkursu, jest Uniwersytet Warszawski (Centrum Nowych Technologii UW). W jego skład wchodzą także partnerzy z Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Polski: Uniwersytet La Sapienza w Rzymie, Karlsruher Institut für Technologie, nanoGUNE Cooperative Research Center oraz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych. Koordynatorem projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego zadaniem jest wspierać partnerów w kwestiach administracyjnych i prawnych. Polscy konsorcjanci będą korzystać z doświadczeń zagranicznych instytucji, m.in. w zakresie prowadzenia dużych europejskich projektów badawczych.

 

Podczas dwudniowej konferencji (7-8 września) w Centrum Nowych Technologii UW partnerzy mają okazję szczegółowo zaplanować dalsze działania. W pierwszym dniu spotkania odbył się m.in. panel dyskusyjny „Financing of research – government & business” z udziałem Samuela Martina (Saint Gobain), prof. Martina Wegenera (Karlsruher Institut für Technologie) i prof. Macieja Żylicza (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).