Około 1000 osób obejrzało stanowisko archeologiczne w sudańskiej Dongoli w ramach Dnia Otwartego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez pracujących tam archeologów z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Na stanowisku w Dongoli pracownicy CAŚ UW realizują dwa duże projekty archeologiczne: 1) w ramach Starting Grant, który został przyznany dr. Arturowi Obłuskiemu w 2017 roku przez Europejską Radę ds. Badań (European Research Council) oraz 2) interdyscyplinarny projekt „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” w ramach grantu z programu Dialog, przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Aktualnie zespół realizujący Starting Grant kontynuuje drugi sezon prac terenowych. Naukowcy analizują warstwy z czasów obecności na tych terenach ludu Funj (pol. ‘Fundż’), czyli z okresu między XV a XVIII stuleciem. Badają m.in. kompleks zabudowań o charakterze pałacowym.

 

Dzień Otwarty, który wzbudził duże zainteresowanie mieszkańców okolicy, był już trzecim takim dniem i został zorganizowany w ramach projektu „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”. Ma on na celu m.in. wypracowanie strategii angażowania lokalnej społeczności w ochronę dziedzictwa kulturowego Sudanu, a także rozpoznanie lokalnego potencjału kulturowego i walorów turystycznych dla wykorzystania ich w działalności gospodarczej mieszkańców tych terenów. Dni otwarte są jednym z elementów tego projektu.

 

 

W ArcheoCDN biorą też udział naukowcy spoza CAŚ: dr Peter Bille Larsen, antropolog społeczny z Uniwersytetu Genewskiego i Tomomi Fushiya z Uniwersytetu w Lejdzie, specjalistka od współpracy ze społecznością lokalną w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

„Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW stawia sobie za cel zbudowanie centrum doskonałości naukowej, czyli nowoczesnej jednostki badawczej, prowadzącej badania w sposób kompleksowy, multidyscyplinarny. Chcemy promować szerokie spojrzenie na badany obszar, wykraczające poza poznawanie jego przeszłości, tak aby uwzględniać pełny potencjał miejsca – zarówno dziedzictwo kulturowe jak i współczesne uwarunkowania, a następnie udostępniać wyniki badań, nie tylko specjalistom, lecz także szerokiemu gronu odbiorców, angażować lokalną społeczność do wspólnych działań” – mówi dr Artur Obłuski, p.o. Dyrektora CAŚ UW.