Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS 22 + LAP/Weave na projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców we współpracy z zespołami z Niemiec oraz Słowenii. Dofinansowanie otrzymały dwa projekty kierowane przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs OPUS 22 otworzył możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Finansowanie otrzymało 15 dwustronnych polsko-niemieckich projektów i jeden projekt trójstronny polsko-niemiecko-słoweński.

Współpracę z instytucjami niemieckimi w ramach przyznanych grantów rozpoczną dwaj naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego:

  • dr hab. Tomasz Basiuk, prof. ucz., dyrektor Instytutu Ameryk i Europy, który wraz z prof. dr Eveline Kilian z Humboldt University of Berlin kieruje projektem „Teoria queer w tranzycie: odbiór, przekłady i piśmiennictwo w kontekstach polskich i niemieckich”; kwota przyznanego finansowania wynosi 998 974 zł;
  • dr hab. Wojciech Sławiński z Wydziału Chemii, który wraz z dr. Reinhardem Nederem kieruje projektem „Asferyczny model atomu – odkrywanie nowych metod udokładniania struktur materiałów częściowo nieuporządkowanych”; kwota przyznanego finansowania wynosi 1 952 000 zł.

Projekt prof. Basiuka dotyczy interdyscyplinarnej teorii nieheteronormatywnych kulturowych kodów i utożsamień. Badacze chcą przedstawić recepcję teorii queer w Polsce i w Niemczech m.in. w odniesieniu do debaty na temat globalizacji nauki, a także opisać sposoby asymilacji tej teorii do lokalnych kontekstów, zgłaszaną pod jej adresem krytykę, przekłady jej podstawowych tekstów na języki polski i niemiecki oraz piśmiennictwo stanowiące rodzimy wkład w tę teorię. Jak czytamy w opisie projektu, zamieszczonym na stronie NCN, „zarówno krytyczny odbiór teorii queer w obu krajach, jak i przekłady i rodzime piśmiennictwo są przesłanką do zdefiniowania korpusu tekstów, których przebadanie pozwoli zrozumieć specyfikę lokalnej lektury tekstów teorii queer, jej zastosowań w pracy analitycznej i interpretacyjnej, oraz tej części jej kanonu, która powstaje w polskich i w niemieckich środowiskach naukowych i kontekstach kulturowych i językowych”.

 

Dr hab. Wojciech Sławiński bierze zaś pod lupę strukturę krystaliczną materiałów. – Okazuje się, iż własności chemiczne i fizyczne materiałów są często związane z ich strukturą. Aby precyzyjnie opisać periodyczną strukturę kryształów, wykorzystuje się m.in. zjawisko dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, przy czym zazwyczaj zakłada się, iż ładunek zgromadzony wokół atomów rozprasza izotropowo – w każdym kierunku tak samo. W rzeczywistości rozkład ładunku w kryształach jest bardziej złożony – tworzą się wiązania chemiczne, występują wolne pary elektronowe. Dodatkowo, poza periodyczną strukturą krystaliczną, w kryształach może występować krótkozasięgowy nieporządek lub lokalne odstępstwa od średniej struktury – mówi naukowiec.

 

Rozwijaną obecnie bibliotekę asferycznych modeli atomów DISCaMB (Wydział Chemii UW) naukowcy zamierzają zaimplementować do programu DISCUS (Uniwersytet Friedrich-Alexander Erlangen-Nuremberg, Niemcy) i wykorzystać do modelowania struktur krystalicznych, biorąc pod uwagę również ich lokalną strukturę.

Informacje o wszystkich nagrodzonych projektach znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki >>