Dr hab. Artur Obłuski, dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, kierownik ERC Starting Grant UMMA, jest jednym z trzech finalistów konkursu o nagrodę Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych „Public Engagement with Research Award” w kategorii INSPIRE.

30 czerwca Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) ogłosiła dziewięcioro finalistów w konkursie „Public Engagement with Research Award” 2022. Otwarte zostało również głosowanie w sprawie wyróżnienia publiczności, które potrwa do dnia ceremonii wręczenia trzech nagród głównych (14 lipca).

 

„Public Engagement with Research Award” wręczana jest zdobywcom grantów ERC, którzy podczas realizacji projektów wykazali się doskonałością w zakresie angażowania społeczności spoza świata nauki. Wśród tegorocznych finalistów jest dr hab. Artur Obłuski, dyrektor CAŚ UW, nominowany w kategorii „Inspire – public outreach”.

 

 

UW inspiruje europejskich naukowców

Finansowany przez ERC projekt dr. hab. Artura Obłuskiego pt. „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city” prowadzony jest w Starej Dongoli, w Sudanie.

 

– Stara Dongola, gdzie zachowały się pozostałości wspaniałych kościołów, klasztorów z największą na świecie kolekcją malowideł średniowiecznych czy najstarszy zachowany meczet w tej części Afryki i monumentalne grobowce misjonarzy islamskich, jest ważnym elementem światowego dziedzictwa kulturowego. Ten potencjał powinien służyć nie tylko archeologom prowadzącym tam wykopaliska, ale przede wszystkim społecznościom lokalnym i szerzej społeczeństwu sudańskiemu. Zainicjowaliśmy więc wraz ze społecznościami lokalnymi, ale także samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz władzami centralnymi działania mające na celu strategiczne podejście do zachowanego na tym stanowisku dziedzictwa. Tak aby nasi gospodarze poza splendorem mieli również bardziej wymierne korzyści, np. ekonomiczne w ramach zrównoważonego rozwoju, którego profity będą trafiać do miejscowej ludności, a nie dużych korporacji. Pamiętajmy, że Sudan jest ósmym najbiedniejszym krajem świata – wyjaśnia kierownik projektu.

 

 

Archeologia angażująca

Współpraca z lokalnymi społecznościami na rzecz archeologii, dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju jest jednym z elementów nowoczesnej archeologii oraz wprowadzonej przez dr. hab. Artura Obłuskiego nowej strategii w badaniach CAŚ UW.

 

Jest to podejście, które ma promować zbliżenie pomiędzy naukowcami a mieszkańcami regionów, gdzie prowadzone są badania. Pozwala osadzić rezultaty prac archeologicznych w ich naturalnym kontekście społecznym i geograficznym. Wdrażanie tej strategii w badaniach w Dongoli koordynuje dr Tomomi Fushiya, która specjalizuje się w collaborative archaeology (po polsku można to przetłumaczyć na: archeologia angażująca) i od lat pracuje nad podobnymi projektami w Sudanie.

 

Jak podkreślają dr hab. Obłuski i dr Fushiya, praca nad projektem archeologicznym powinna przebiegać dwukierunkowo, z uwzględnieniem lokalnego punktu widzenia i tradycyjnej wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Partnerstwo ze społecznościami lokalnymi umożliwia pomyślną realizację projektu UMMA.

 

Nagroda publiczności

Trzy główne nagrody w konkursie zostaną ogłoszone 14 lipca o godz. 16.00, podczas ceremonii na Euroscience Open Forum (ESOF) 2022. Wyróżnienie otrzyma również zwycięzca głosowania publiczności.