9 na 10 studentów obawia się̨ niestabilności ekonomicznej, a aż̇ 86% tego, jakim miejscem będzie świat w przyszłości. Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Ośrodkiem Ewaluacji przygotował raport dotyczący trendów i wyzwań, które stoją przed studentami.

Spojrzenie na świat oczami studentów – poznanie ich wizji przyszłości, perspektyw oraz poczucia wpływu na otaczający świat i sprawczości to zadanie raportu „JustStart2 | Studiując w świecie niepewnego jutra: perspektywy, sprawczość i wizje przyszłość pokolenia Z”. Dokument to również próba odpowiedzi na pytania: Jak w opinii młodego pokolenia wygląda rynek pracy? Jakie są oczekiwania studentów? Co chcą osiągnąć?

 

– Pomostem pomiędzy studentami a światami biznesu i nauki są właśnie takie miejsca, jak Inkubator UW, w których te trzy głosy spotykają się i mają szansę zostać wzajemnie wysłuchane – mówi Jacek Sztolcman, kierownik Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. – Naszym celem jest nie tylko rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych, ale także zachęcanie studentów do otwartości i współpracy – dodaje.

 

10 trendów

W badaniu wzięło udział dwunastu ekspertów, a także grupa studentów UW i WUM licząca niemal 500 osób. W raporcie rozróżniono trzy obszary: perspektywy, sprawczość oraz wizje przyszłości.

 

Wyodrębniono 10 trendów, obrazujących wyzwania dzisiejszego świata, stojących przed Pokoleniem Z i stanowiących odpowiedź na pytanie: jak w przyszłości będzie wyglądał świat? Są to: „Zmiana roli formalnego wykształcenia”, „Nacisk na rozwój umiejętności miękkich”, „Życie w hybrydzie”, „Digitalizacja kolejnych dziedzin naszego życia”, „Nastawienie na efekty i deepwork”, „Work-life balance i elastyczność”, „Indywidualizacja i demokratyzacja”, „Dbałość o środowisko”, „Zmiana modelu przywództwa” oraz „Cele ONZ – pewny plan w świecie niepewności”.

 

Studenci a rynek pracy

Z raportu wynika, że studenci, szukając pracy, będą zwracać uwagę przede wszystkim na wynagrodzenie (77,5%), a kolejnym czynnikiem będą dla nich wartości, jakimi kieruje się dana organizacja. 2/3 badanych wskazało, że ważne jest, by misja i/lub wizja organizacji, była spójna z ich wartościami. Dodatkowo 1/4 studentów zwróciłaby uwagę na to, czy potencjalny pracodawca ma plan ograniczenia CO2. W tym przypadku widoczna jest też duża zgodność w opiniach, niezależnie od płci. Polityka równościowa jest istotna dla 54% kobiet i 24% mężczyzn.

 

Czego studenci nie zaakceptują w przyszłej pracy? Na pierwszym miejscu w odpowiedziach znalazły się: dyskryminacja, mobbing, nierówne traktowanie pracowników oraz niesprawiedliwość ze względu na płeć. Ważne są dla nich również aspekty związane z tzw. work-life balance, czyli równowaga między życiem prywatnym a zawodowym. Z raportu wynika również, że dla Pokolenia Z, wkraczającego dopiero na rynek, istotne jest, aby praca nie była mechanicznym wykonywaniem czynności, ale miejscem, gdzie młodzi ludzie chcą się rozwijać i mieć wpływ na otaczający ich świat.

 

Pełna treść raportu Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego dostępna jest na stronie Inkubatora UW >>