Dr Julia Lewandowska z Wydziału „Artes Liberales” UW została wyróżniona w konkursie Victoria Urbano Prize za książkę „Escritoras monjas. Autoridad y autoría en la escritura conventual femenina de los Siglos de Oro”. Wyróżnienie przyznano w kategorii Best Monographic Book 2020. Publikacja dotyczy kobiecych tradycji literackich w kręgach monastycyzmu iberyjskiego w XVI i XVII w.

Dr Julia Lewandowska z Wydziału „Artes Liberales” UW otrzymała honorowe wyróżnienie w konkursie Victoria Urbano Prize za książkę „Escritoras monjas. Autoridad y autoría en la escritura conventual femenina de los Siglos de Oro” (tłum. tytułu w j. polskim – “Zakonnice. Autorytet i autorstwo w kobiecych pismach konwentualnych Złotego Wieku”). Publikacja została wyróżniona w kategorii Best Monographic Book 2020. Jest to hiszpańskojęzyczna monografia poświęcona pisarstwu kobiet związanych ze środowiskiem klasztorów żeńskich w Imperium Hiszpańskim w XVI i XVII stuleciu.

 

Wyróżnienie przyznawane jest przez Society for Gender and Sexuality Studies/Asociación de Estudios de Género y Sexualidades (AEGS) za wkład naukowy w badania nad płcią, gender i seksualnością. Reprezentowany obszar badań obejmuje Hiszpanię, Portugalię, Amerykę Łacińską, Karaiby, oraz społeczność hiszpańskojęzyczną w Stanach Zjednoczonych.

 

W swoim werdykcie kapituła nagrody poza interdyscyplinarnym ujęciem badawczym (badania literaturoznawcze, kulturoznawcze, historia religii i krytyka genderowa) wyróżniła innowacyjną propozycję modelu interpretacyjnego, który pozwolił na panoramiczne ujęcie tekstów dotychczas analizowanych wybiórczo i uchwycenie znaczenia pisarstwa kobiet zakonnych, ich miejsca i relacji w kulturze piśmiennej, politycznej i religijnej wczesnej nowożytności.

 

Więcej informacji o książce dr Julii Lewandowskiej znajduje się na stronach:

https://www.aegs-agss.com

https://www.iberoamericana-vervuert.es

Dr Julia Lewandowska z Wydziału „Artes Liberales” UW nagrodzona w konkursie Victoria Urbano Prize za książkę „Escritoras monjas. Autoridad y autoría en la escritura conventual femenina de los Siglos de Oro”.

 

Dr Julia Lewandowska laureatką w konkursie Victoria Urbano Prize