Prof. Wojciech Wasilewski z Centrum Nowych Technologii i Wydziału Fizyki UW otrzymał prestiżową nagrodę International Commission for Optics (ICO). Wyróżnienie przyznawane jest co roku badaczom, którzy wnieśli znaczący wkład do optyki.

Nagroda International Commission for Optics to wyróżnienie przyznawane naukowcom poniżej 40 roku życia, którzy przyczynili się do rozwoju dziedziny nauki i techniki, jaką jest optyka. Nagroda ICO została wręczona po raz pierwszy w 1982 roku.

 

W tym roku jej laureatem został prof. Wojciech Wasilewski. Naukowiec jest pierwszym Polakiem, który otrzymał to wyróżnienie.

 

Profesor Wasilewski specjalizuje się w fizyce kwantowej. Na Uniwersytecie Warszawskim stworzył eksperymentalne laboratorium, w którym badane są pamięci kwantowe. Jak określa to Złota Księga nagrody, układy zademonstrowane w laboratorium prof. Wasilewskiego charakteryzują się wysoką pojemnością przechowywania informacji i wyjątkowo szerokim zakresem możliwych do przeprowadzenia operacji.

 

ICO wyróżniła prace będące rezultatem ponad dziesięciu lat badań prowadzonych grupę kierowaną przez prof. Wasilewskiego. Nad projektem pracowali również młodzi naukowcy, którzy zostali wyróżnieni stypendium START FNP – Radosław Chrapkiewicz, Michał Dąbrowski i Michał Parniak-Niedojadło.

 

Żródło: FNP

Laureat tegorocznej nagrody ICO pracuje obecnie w Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, kierowanym przez prof. Konrada Banaszka, będącym jednostką Międzynarodowych Agend Badawczych finansowaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.