W marcu 1968 roku na Uniwersytecie Warszawskim doszło do dramatycznych wydarzeń – studenckich protestów oraz ich brutalnej pacyfikacji przez aparat bezpieczeństwa PRL. Aby upamiętnić 50. rocznicę tych tragicznych dni oraz uhonorować ich uczestników, na UW odbędą się m.in. debaty, konferencje i wystawy.

Program wydarzeń związanych z 50. rocznicą Marca ’68 roku

8 marca:
 • złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marzec ’68, która znajduje się na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu obok bramy głównej UW – godz. 12.00,
 • referat „Marzec ’68 po pół wieku: oceny, interpretacje i manipulacje”, który wygłosi prof. Jerzy Eisler – godz. 13.00, dawna Biblioteka Uniwersytecka,
 • wernisaż wystawy plenerowej „03/68 UW. 50. rocznica Wydarzeń Marcowych organizowanej przez Muzeum UW – godz. 14.00, dawna Biblioteka Uniwersytecka (wystawę można oglądać do 31 marca),
 • debata „Marzec 1968 dziś. Rozmowa pokoleń” – godz. 15.00, dawna Biblioteka Uniwersytecka,

W debacie wezmą udział: prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Karol Modzelewski, prof. Małgorzata Szpakowska, dr Karolina Wigura i Anna Dobrowolska, studentka MISH. Dyskusję będzie moderował dr hab. Błażej Brzostek. – To będzie rozmowa pokoleń, czyli świadków Marca i osób młodszych. Chcemy porozmawiać o tym, czym Marzec jest dziś, czym może być dla słuchaczy debaty, jak bardzo wydarzenia sprzed pół wieku są aktualne, jaka jest ich rola w edukacji i kształtowaniu świadomości – mówi dr hab. Błażej Brzostek z Instytutu Historycznego UW.

 

 • spotkanie z Adamem Michnikiem, rozmowę poprowadzą dr Joanna Wawrzyniak z Instytutu Socjologii UW oraz prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – godz. 17.00, Sala Kolumnowa, Instytut Historyczny,
 • spotkanie z uczestnikami Marca ’68: Ireną Lasotą, prof. Bronisławem Czarnochą, Jerzym Kaniewskim oraz prof. Marianem Srebrnym, z inicjatywy NZS oraz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” – godz. 18.00, Pałac Kazimierzowski, sala im. J. Brudzińskiego,
 • koncert „Świat w obłokach” Teatru Hybrydy UW – godz. 20.00, dawna Biblioteka Uniwersytecka.

 

Inne dni:
 • 23 lutego, godz. 17.15, Wydział Pedagogiczny, seminarium „1968. Kwiaty i korzenie” z udziałem prof. Karola Modzelewskiego (więcej informacji).
 • 27-28 lutego, godz. 10.00-16.30, budynek przy ul. Dobrej 55, konferencja „Diaspora polska we Francji 1918-2018”, referat „Emigracja i diaspora: o tożsamości polskich Żydów emigrujących do Francji w latach 1968-1983” (więcej informacji).
 • 6 marca, godz. 11.00, wykład Karola Beckera „Echa polskiego Marca w Izraelu” (Instytut Filozofii, Krakowskie Przedmieście 3, sala 209).
 • 6 marca, godz. 15.00-19.00, Wydział Fizyki, wydarzenie „Marzec 1968 na Wydziale Fizyki i Matematyki – 50 lat później”, podczas którego z prelekcjami wystąpią prof. Andrzej Friszke i Mikołaj Grynberg. Zaplanowano również wernisaż wystawy, spotkania z obecnymi studentami i dyskusję, w której wezmą udział: prof. Iwo Białynicki-Birula, prof. Bronisław Czarnocha, prof. Maria Dworzecka, prof. Ewa Skrzypczak i Henryk Wujec.
 • 8-29 marca, wystawa planszowa „Marzec ’68 z okazji 50. rocznicy wydarzeń marcowych” organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, hol katalogowy (poziom 1) BUW (więcej informacji)
 • 9 marca – dyskusja o doświadczeniach 1968 roku, w której wezmą udział Norman Davies, Nikita Petrov, Rita Süssmuth oraz Philip Ther. Rozmowę poprowadzi prof. Włodzimierz Borodziej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego UW. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne (więcej informacji).
 • 9 marca – 29 września, wystawa „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” prezentowana w Muzeum POLIN. Celem wystawy jest wyjaśnienie przyczyn i przebiegu kampanii antysemickiej, której kulminacją było wyrzucenie z Polski około 13 tys. Polaków pochodzenia żydowskiego. Centralnym punktem przestrzeni opowiadającej o wyjazdach stanie się metaforyczna instalacja nawiązująca do estetyki warszawskiego Dworca Gdańskiego w latach 60. To przestrzeń pożegnań z Polską, gdzie zwiedzający będą mogli posłuchać wywiadów historii mówionej. Osobne sekcje opowiedzą o życiu uchodźców po wyjeździe z Polski (więcej informacji).
 • 12-13 marca, sympozjum „Doświadczenie (auto)biograficzne a tożsamość. Zapisy literackie pokolenia Marca ’68” organizowane przez Wydział Polonistyki UW, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Sympozjum odbędzie się w Muzeum POLIN (więcej informacji, pdf).
 • 13-15 marca, międzynarodowa konferencja naukowa „Marzec ‘68 po pięćdziesięciu latach” organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Instytut Historyczny UW i Instytut Socjologii UW (więcej informacji).
 • 20 marca, godz. 17.00, aula dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, wykład prof. Andrzeja Friszkego o wydarzeniach Marca ’68.
 • 20 marca, godz. 11.00-15.00, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, debata „Na gruzach Marca 68”. W debacie wezmą udział: prof. Małgorzata Szpakowska, prof. Aleksander Wirpsza (Leszek Szaruga), prof. Jacek Migasiński, prof. Andrzej Leder, dr Janusz Ostrowski, Karol Becker. Debata jest współorganizowana przez IFiS PAN, Katedrę Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej UW oraz Instytut Filozofii UW.
 • 21-22 marca, Wydział Lingwistyki Stosowanej, polsko-czesko-słowacko-ukraińska konferencja „Kultura i rewolta” (więcej informacji).
 • 22 marca, godz. 15.00-16.30, debata naukowa „Historie narodowe – wspólna pamięć europejska” (więcej informacji)
 • 27-28 czerwca, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, konferencja międzynarodowa „Marzec ’68. Polska, Europa, świat” (szczegóły organizacyjne będą znane w lutym).

Zaproszenia do udziału w oficjalnych obchodach Marca ’68 zostały rozesłane do byłych studentów i pracowników, uczestników ówczesnych wydarzeń. Spotkania będą otwarte dla publiczności – każdy, kto zechce uczcić pamięć dramatycznych wydarzeń sprzed pół wieku, będzie mógł wziąć udział w uroczystościach organizowanych na Uniwersytecie Warszawskim.