„Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły” to tytuł wystawy interaktywnej, którą od 31 października będzie można oglądać w Muzeum Narodowym w Szczecinie, a następnie do marca 2020 roku w jedenastu innych miastach Polski. Na wystawie zostaną zaprezentowane m.in. antyczne monety, biżuteria, elementy stroju, uzbrojenie, szklane czy gliniane naczynia.

Wystawa „Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek w dorzeczu Odry i Wisły” opowiada o wydarzeniach z dziejów Europy, które wstrząsnęły cywilizacją późnego antyku między schyłkiem IV a początkiem VI stulecia, czyli w okresie wielkiej wędrówki ludów. Były to czasy intensywnych ruchów migracyjnych plemion barbarzyńskich, które wtargnęły na obszar Imperium Romanum, rozciągający się w znacznej części Europy i Afryki Północnej, zadając ostateczny cios istnieniu Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Często tworzyły na jego gruzach własne królestwa.

 

– Niektóre z tych ludów, odnotowywane w antycznych źródłach pisanych, wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły, gdzie zamieszkiwały w pierwszych wiekach po Chrystusie. Odegrały znaczącą rolę w wydarzeniach powiązanych z migracjami plemion, a także w kształtowaniu nowego porządku w Europie średniowiecznej. Świadectwa ich pobytu na ziemiach Polski oraz kontaktów z innymi społecznościami barbarzyńskimi i cywilizacją rzymską są odkrywane w różnych regionach położonych między Bałtykiem a Karpatami. Niejednokrotnie należą one do najbardziej spektakularnych znalezisk archeologicznych z obszaru Polski – mówi prof. Aleksander Bursche, archeolog z Uniwersytetu Warszawskiego kierujący projektem.

 

Wybór najistotniejszych zabytków z dorzecza Odry i Wisły, wzbogacony o kilka znalezisk z obszarów nadczarnomorskich i z terenu Francji, jest prezentowany na wspólnej wystawie przygotowanej ze zbiorów kilkunastu polskich muzeów. Są to głównie przedmioty pochodzące ze skarbów i grobów zawierających wyposażenie elitarne. Pozwalają one pokazać obecność na ziemiach Polski różnych społeczności oraz ich udział w wymianie kulturowej i transformacjach w dobie wielkiej wędrówki ludów na tle wydarzeń mających miejsce przed tym okresem (III-IV wiek) i następujących po nim (VI-VII wiek).

 

 

Wystawa łączy muzealia z nowoczesnym przedstawieniem informacji o epoce i zabytkach, a także o wynikach badań przyrodniczych wspomagających rekonstrukcję historii osadnictwa. Będzie można ją oglądać w dwunastu miastach:

 • Muzeum Narodowe w Szczecinie: 31 października – 7 stycznia 2018, wernisaż: 30 października, godz. 12.00
 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie: styczeń–marzec 2018
 • Muzeum Lubelskie w Lublinie: marzec–maj 2018
 • Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie: czerwiec–sierpień 2018
 • Muzeum w Lęborku: sierpień–październik 2018
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu: październik 2018 – styczeń 2019
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu: styczeń–marzec 2019
 • Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim: marzec–maj 2019
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie: maj–sierpień 2019
 • Muzeum Archeologiczne w Krakowie: sierpień–październik 2019
 • Muzeum Miejskie Wrocławia: październik 2019 – styczeń 2020
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu: styczeń–marzec 2020