Europejska Organizacja Biologii Molekularnej przyznaje granty Young Investigator Programme liderom grup badawczych z dziedziny nauk przyrodniczych, których dokonania reprezentują najwyższy poziom naukowy. Do tego grona zalicza się dr hab. Joanna Sułkowska z Centrum Nowych Technologii UW. Otrzymała grant YIP na analizę białkowych zapętleń.

Dr hab. Joanna Sułkowska jest jedyną osobą w Polsce, która zdobyła EMBO Installation Grant (w 2014 roku) i będzie uczestniczyć w Young Investigator Programme EMBO.

 

Dzięki grantowi YIP EMBO młodzi liderzy otrzymują członkostwo w sieci na 3 lata, dostęp do zaplecza Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej w Heidelbergu (European Molecular Biology Laboratory) oraz finansowanie w wysokości 15 tys. euro. Oprócz tego mogą brać udział w szkoleniach dla naukowców oraz starać o dodatkowe pieniądze dla współpracowników, na badania lub wyjazdy na konferencje. Tym razem do EMBO wpłynęły 224 wnioski o przyznanie grantu. Organizacja przyznała je 28 najbardziej obiecującym naukowcom z 11 krajów.

 

Dr hab. Joanna Sułkowska kieruje Interdyscyplinarnym Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych w Centrum Nowych Technologii UW.

 

– Obecne badania pokazują, że złe funkcjonowanie białek może wynikać z ich złego zapętlenia. Z kolei znane są inne białka pełniące tą samą funkcję, ale występujące w dwóch różnych gałęziach drzewa ewolucji: w bakteriach i eukariotach. Okazuje się, że te białka są zawęźlone w bakteriach, a w eukariotach są odwęźlone. Naszym celem jest wykorzystanie tej unikalnej cechy, czyli zapętlenia, do zaprojektowania nowych antybakteryjnych związków, czyli antybiotyków – opowiada badaczka.

 

Nieprawidłowe zapętlenie może mieć wpływ na dolegliwości takie, jak choroba Parkinsona lub otyłość.

 

W przyszłości badania profesor Sułkowskiej mogą znaleźć zastosowanie w medycynie i nanotechnologii do skonstruowania maszyn molekularnych.

 

Na początku tego roku UNESCO uznało profesor Sułkowską za wschodzący talent nauki i uwzględniło ją na liście International Rising Talents. Badaczka została wcześniej laureatką 16. konkursu „L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki” oraz konkursów grantowych Sonata Bis Narodowego Centrum Nauki, Ideas Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Homing Plus i Inter Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, the Banff International Research Station (BIRS) for Mathematical Innovation and Discovery oraz American Biophysical Society.