Prof. dr hab. Katarzyna Marciniak z Wydziału „Artes Liberales” UW otrzymała Proof of Concept Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) na realizację projektu “The Modern Argonauts: A Multicultural Educational Programme Preparing Young People for Contemporary Challenges through an Innovative Use of Classical Mythology”. Jest to pierwszy grant Proof of Concept w polskiej humanistyce, a także drugi grant ERC otrzymany przez prof. Marciniak, która opowiada o swoich badaniach w filmie na kanale UW na YouTube.

– Traktujemy antyk jako żywy element kultury współczesnej, ważny dla rozwoju tożsamości dzieci i młodzieży. Istotna jest w tym aspekcie zwłaszcza mitologia, która tworzy kod kulturowy, zrozumiały niemal na całym świecie. Ma to szczególne znaczenie dla edukacji i właśnie ten wątek będziemy rozwijać w ramach grantu Proof of Concept – mówi prof. Katarzyna Marciniak.

 

Efektem grantu prof. Marciniak będzie międzynarodowy program edukacyjny przygotowujący młodzież szkolną do wyzwań współczesności poprzez nowatorskie wykorzystanie greckiej i rzymskiej mitologii. Program zostanie opracowany w postaci podręcznika w wolnym dostępie, z wersją interaktywną. W jego przygotowaniu pod kierunkiem prof. Marciniak będą uczestniczyli eksperci z Europy, Afryki, Azji, obu Ameryk, Australii i Nowej Zelandii.

 

– Podręcznik będzie miał formę gry: jego użytkownicy wcielą się we „Współczesnych Argonautów” i wyruszą na wyprawę, by odkrywać wspólne mityczne dziedzictwo – tłumaczy prof. Marciniak. – Uczniowie poznają źródła starożytne, ich recepcję w różnych kontekstach oraz wybrane wątki mitologiczne z innych kultur. Będą też zachęcani do działań twórczych.

 

 

Drugi grant ERC

Grant Proof of Concept umożliwi wykorzystanie potencjału społecznego badań przeprowadzonych w ramach projektu „Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges”, na który prof. Marciniak otrzymała w 2015 roku swój pierwszy grant ERC – Consolidator (realizowany w latach 2016–2022).

 

– Wartością dodaną grantu ERC Consolidator były materiały edukacyjne, które opracowaliśmy na podstawie naszych wyników naukowych. Materiały te zostały już przetestowane w takich przedsięwzięciach, jak warsztaty dla dzieci z sierocińca w Kamerunie, szkolenie dla pedagogów pracujących z młodzieżą z Ukrainy we Włoszech i zajęcia dla uczniów autystycznych w Wielkiej Brytanii – wyjaśnia laureatka, dodając: – W trakcie tych wszystkich wydarzeń poznaliśmy wspaniałych nauczycieli, którzy z wielką pasją starają się przygotować podopiecznych na wyzwania współczesnego świata. Antyk stanowi świetny instrument do tego celu, bo pytania, które stawiali starożytni, wciąż zachowują aktualność, a poczucie wspólnoty budowane przez mity jest źródłem nadziei na przyszłość. Grant Proof of Concept to szansa na rozwinięcie tej wizji.

 

Mitologia jako narzędzie dialogu

Międzynarodowy program, który zostanie opracowany w ramach grantu Proof of Concept, skoncentruje się na edukacji w zakresie mitologii rozumianej jako narzędzie dialogu. Będzie skierowany przede wszystkim do licealistów, zachęcając młodych ludzi do samodzielnego poszukiwania wiedzy, uwrażliwiając ich na lokalne i globalne dziedzictwo oraz ucząc zasad komunikacji i szacunku dla różnych kultur.

 

Z podręcznika będą mogli korzystać też uczestnicy Erasmus+ Pupil Mobility Programme. Wybrane sekcje mogą być także przydatne w realizacji działań prowadzonych przez muzea, uniwersytety dziecięce oraz ośrodki kształcenia nauczycieli.

 

Projekt ma charakter niekomercyjny – program zostanie opublikowany w wolnym dostępie. W testowaniu poszczególnych jednostek lekcyjnych wezmą udział szkoły w Polsce, Kamerunie, Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Ze względu na potencjał społeczny projektu, poparcie dla niego wyraziły ważne instytucje zajmujące się badaniami i popularyzacją antyku, m.in. Fédération internationale des associations d’études classiques, Société Internationale des Amis de Cicéron i Cambridge School Classics Project.

 

Rozpoczęcie projektu planowane jest na jesień 2023 roku.

ERC Proof of Concept to grant przeznaczony dla badaczy, którzy już realizowali grant badawczy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (Starting, Consolidator, Advanced lub Synergy). Proof of Concept dotyczy komercjalizacji wyników badań osiągniętych w tamtym projekcie lub wykorzystania ich społecznego potencjału. Celem grantu jest m.in. weryfikacja koncepcji badawczej oraz angażowanie partnerów zewnętrznych. Kwota dofinasowania wynosi 150 tys. euro, a grant przyznawany jest na okres 18 miesięcy.