Związek między dostępnością ofiar i posługiwaniem się narzędziami przez szympansy z północy Demokratycznej Republiki Konga stał się tematem publikacji, której współautorem jest dr Thurston C. Hicks z Wydziału „Artes Liberales” UW. Artykuł ukazał się na łamach „International Journal of Primatology”.

Preferencje wynikające z funkcjonowania w określonej kulturze wpływają na różnorodność ludzkich zachowań, ale powodują też ograniczenia dotyczące korzystania z dostępnych zasobów. Poszukiwanie podobnych zależności u szympansów – jednych z najbliższych biologicznych krewnych człowieka stało się celem badań międzynarodowego zespołu naukowców, wśród których jest dr Thurston C. Hicks z Wydziału „Artes Liberales” UW oraz Instytutu Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka (Leipzig, Niemcy). 

 

Obserwacje prowadzono na subpopulacjch szympansów wschodnich (Pan troglodytes schweinfurthii) zamieszkujących dwa typy siedlisk oddzielanych brzegami rzeki Uele: wilgotne lasy tropikalne na obszarach nizinnych oraz mozaikę leśno-sawannową. Oba środowiska charakteryzują się podobną dostępnością owadów, na których żerują szympansy. Pomimo to naukowcy podejrzewali, że subpopulacje szympansów różnią się kulturowo pod względem wykorzystania narzędzi do chwytania insektów.

 

Trwające ponad dziewięć lat badania prowadzone były w 19 regionach północnej części Demokratycznej Republiki Konga. Wśród obserwacji znalazła się np. ta dotycząca epigeicznych (naziemnych) mrówek (Dorylus) oraz przedstawicieli podrodziny Ponerinae. Zauważono, że przy podobnej dostępności tych owadów na wszystkich analizowanych obszarach – częstość posługiwania się narzędziami do żerowania na osobniki Dorylus jest znacząco wyższa w mozaice na północ od rzeki Uele. Nie odnotowano także żadnych dowodów na łowienie termitów na badanych obszarach – mimo występowania tu kopców osobników z rodzaju Macrotermes i posługiwania się narzędziami do zbierania tych termitów przez szympansy z innych obszarów. W jej miejsce szympansy z analizowanego regionu wykorzystywały nowatorską technikę łowiecką polegającą na wypłaszaniu termitów z kopców mocnymi uderzeniami z użyciem gałęzi lub kamieni.

 

Przy zbliżonej dostępności owadów, odnotowane rozbieżności w użyciu mają zapewne związek z preferencjami kulturowymi. Te i podobne badania dotyczące poszczególnych populacji szympansów mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia procesu ewolucji behawioralnych zachowań ludzi i ich najbliższych gatunkowo krewnych.

Artykuł pt. „The Relationship Between Tool Use and Prey Availability in Chimpanzees (Pan troglodytes schweinfurthii) of Northern Democratic Republic of Congo” ukazał się na łamach „International Journal of Primatology”:

 

Thurston C. Hicks, Hjalmar S. Kühl, Christophe Boesch, Steph B. J. Menken, John Hart, Peter Roessingh, Corneille Ewango, Roger Mundry, „The Relationship Between Tool Use and Prey Availability in Chimpanzees (Pan troglodytes schweinfurthii) of Northern Democratic Republic of Congo”, DOI: https://doi.org/10.1007/s10764-020-00149-4.