Ekonomia, gospodarka, finanse i zarządzanie w dobie pandemii to tematyka debaty, która odbędzie się 10 stycznia na UW w ramach Areopagu Uniwersytetów.

10 stycznia na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się debata „Gospodarka, zarządzanie i finanse w dobie COVID-u” w ramach Areopagu Uniwersytetów.

 

Główną ideą przedsięwzięcia jest prowadzenie debaty publicznej o wyzwaniach współczesności w przestrzeni uniwersyteckiej z udziałem wszystkich zainteresowanych tematem stron. Podczas spotkania rektorzy, eksperci, naukowcy oraz studenci dyskutują o świecie w dobie koronawirusa. Areopag Uniwersytetów jest inicjatywą środowiska akademickiego czterech uczelni – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem przewodnim cyklu debat jest świat w dobie pandemii koronawirusa.

 

Podczas dotychczasowych spotkań poruszane były takie tematy, jak: wartości w czasie pandemii (18 października na KUL), granice etyczne medycyny (8 listopada na UJ) czy relacje społeczne (6 grudnia na UAM).

 

Gospodarka, zarządzanie i finanse w dobie COVID-19

Ostatnia z cyklu debat, organizowana przez UW, poświęcona będzie zagadnieniom z zakresu ekonomii, gospodarki, finansów i zarzadzania w kontekście pandemii. Spotkanie odbędzie się 10 stycznia o godz. 16.00 w Sali Senatu UW w Pałacu Kazimierzowskim, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem kanału uniwersyteckiego na YouTube.

 

Debata podzielona została na cztery obszary tematyczne, każdy z nich moderowany przez eksperta w danej dziedzinie:

 1. Rynki finansowe w dobie COVID -19 (dr hab. Grzegorz Tchorek, UW) 
 • Polityka makroekonomiczna w kryzysie;
 • Przebieg kryzysu na rynkach finansowych;
 • Wyzwania  na przyszłość – transformacja energetyczna, zielone finanse;
 • Polityka klimatyczna a rynki finansowe.

2. Makroekonomiczne konsekwencje kryzysu (prof. Marian Żukowski, KUL)

 • Tarcze covidowe i antyinflacyjne;
 • Polityka pieniężna, fiskalna, nadmierna płynność systemu finansowego i dług publiczny w trakcie pandemii;
 • Konsekwencje kryzysu w Polsce;
 • Oczekiwania inflacyjne, perspektywy dla złotego.

3. Konkurencyjność gospodarek w dobie COVID-19 (prof. Lucyna Błażejczyk-Majka, UAM)

 • Procesy globalizacyjne i deglobalizacyjne w dobie pandemii;
 • Współpraca międzynarodowa w obszarze walki z pandemią a sytuacja gospodarcza;
 • Rynek pracy w czasie wielkiego lockdownu;
 • Innowacyjność w czasie kryzysu.

4. Mikroekonomiczne konsekwencje kryzysu w zakresie zarządzania (prof. Wojciech Czakon, UJ)

 • Wpływ kryzysu na zarządzanie organizacją i postawy społeczne;
 • Zarządzanie zespołem w dobie pandemii;
 • Przyszłość rynku pracy po kryzysie;
 • Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu.

 

Biogramy ekspertów
 • dr. hab. Lucyna Błażejczyk-Majka, prof. UAM

doktor habilitowana nauk historycznych (specjalność historia gospodarcza), pracowniczka Zakładu Historii Gospodarczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w metodach ilościowych, głównie z zakresu gospodarki i ekonomii oraz historii gospodarczej. Autorka publikacji na temat efektywności rolnictwa Unii Europejskiej oraz historii bankowości spółdzielczej. Zajmuje się także historycznymi przyczynami zróżnicowania regionalnego. Prowadzi zajęcia z przedmiotów ekonomicznych i statystycznych.

 

 • prof. Wojciech Czakon

profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Rady Doskonałości Naukowej, Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, a także były wiceprezydent European Academy of Management. Badacz behawioralnych uwarunkowań zachowań strategicznych organizacji, w tym wpływu zaufania, postrzegania, preferencji czy nastawienia na podejmowanie współpracy i transformację cyfrową. Autor i redaktor licznych prac z zakresu metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Jego najnowsza książka „Krótkowzroczność strategiczną menedżerów” (Wydawnictwo UJ, Kraków 2020) rozpoznaje tytułowy problem wraz z organizacyjnymi propozycjami jego rozwiązania.

 

 • dr hab. Grzegorz Tchorek

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania UW. Prowadzi badania na temat konkurencyjności i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, łańcuchów wartości różnych sektorów gospodarki, źródeł innowacyjności firm, elektromobilności, gazomobilności i mobilności współdzielonej, a także zastosowań wodoru i wyzwań transformacji energetycznej i klimatycznej. W latach 2007–2017 pracował w Narodowym Banku Polskim. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska przy Ministrze Klimatu i Środowiska, przewodniczący zespołu ekspertów ds. wodoru w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, członek Rady Naukowej Beijing Research Centre w Pekinie, inicjator powołania i kierownik Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością i Zmianami Klimatu na Wydziale Zarządzania UW.

 

 • prof. Marian Żukowski

profesor nauk ekonomicznych, pracownik na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Do 2019 roku był Dyrektorem Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują: finanse i bankowość, transformację systemu bankowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Autor licznych prac naukowych, książek i artykułów publikowanych w wydawnictwach zagranicznych. Kierownik grantów finansowanych przez Komitet Badań Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Organizator Międzynarodowych Sympozjów Banków Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – w Polsce, na Białorusi, Ukrainie i w Rosji. W latach 1994–2001 pełnił funkcje zarządcze w sektorze banków komercyjnych w Polsce i na Ukrainie. Od 2011 roku jest członkiem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.