Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów OPUS i SONATA. Wśród laureatów jest 41 naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

W obu konkursach nagrodzono razem 363 projekty na kwotę niemal 520 mln zł. Badacze z UW otrzymali 41 grantów.

 

OPUS 24

Konkurs OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Kierownikiem projektu może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub – w przypadku nauk o sztuce – jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe, nie musi mieć stopnia doktora. Finansowanie uzyskane w tym konkursie można przeznaczyć na projekt realizowany przez zespół afiliowany m.in na uczelni, w instytucie Polskiej Akademii Nauk, bibliotece naukowej czy centrum naukowo-przemysłowym, w tym na badania prowadzone z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi.

 

Spośród 1921 wniosków do finansowania zakwalifikowano 224 projekty na łączną kwotę ponad 364,4 mln zł.

Granty w konkursie OPUS 24 otrzymały 22 projekty realizowane przez naukowców z UW:
 • Korzenie grzeczności. Literatura francuskiego renesansu jako laboratorium wczesnonowożytnej grzeczności, kierownik: dr Dariusz Rajmund Krawczyk (Wydział Neofilologii), przyznane finansowanie: 285 726 zł;
 • Przyczółek: Chiny, Azja Południowo-wschodnia i globalna rewolucja na peryferiach, 1945-1954, kierownik: dr Igor Iwo Chabrowski (Wydział Historii), przyznane finansowanie: 1 008 770 zł;
 • Geneza powstania stolicy Inków, kierownik: dr Alexei Vranich (Centrum Badań Andyjskich), przyznane finansowanie: 1 969 535 zł;
 • Zmiana pojęciowa czy pojęciowa manipulacja? Jak odróżnić naturalną ewolucję pojęć prawnych od ich
  nadużycia, kierownik: prof. Marcin Stanisław Matczak (Wydział Prawa i Administracji), przyznane finansowanie: 1 165 415 zł;
 • Przemoc domowa wobec kobiet z niepełnosprawnościami, kierownik: dr hab. Agnieszka Wołowicz (Wydział Pedagogiczny), przyznane finansowanie: 548 380 zł;
 • Klasyfikacja topologiczna białek z mostkami cysteinowymi oraz wpływ zapętlenia na zwijanie białe, kierownik: dr hab. Joanna Ida Sułkowska (Centrum Nowych Technologii), przyznane finansowanie: 1 768 390 zł;
 • Razem czy osobno? Znaczenie wzajemnych oddziaływań stafylokoagulazy i stafylokinazy w rozwoju zakażeń gronkowca złocistego, kierownik: dr Marta Anna Zapotoczna (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych), przyznane finansowanie: 3 517 650 zł;
 • Zagrożenia ze strony ciepłolubnych gatunków kleszczy w dobie ocieplenia klimatu: Hyalomma spp. (monster tick),wirus krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej (CCHFV) i nauka obywatelska (Citizen science), kierownik: prof. Anna Bajer (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 1 459 662 zł;
 • Dokładna charakterystyka molekularna krążących komórek nowotworowych u pacjentów z potrójnie
  ujemnym rakiem piersi przy użyciu wysokoprzepustowego sekwencjonowania całkowitego RNA pojedynczych komórek, kierownik: prof. Stefano Volinia (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych), przyznane finansowanie: 3 026 446 zł;
 • Udomowianie mobilnego DNA – studium przypadku plazmidów wirulencji bakterii z rodzaju Cronobacter, kierownik: prof. Dariusz Bartosik (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 1 664 690 zł;
 • Nielosowe charakteryzacje ograniczoności ścieżek losowych, kierownik: dr hab. Witold Marek Bednorz (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), przyznane finansowanie: 397 000 zł;
 • Faktory von Neumanna ze zwartych grup kwantowych, kierownik: prof. Piotr Mikołaj Sołtan (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 295 440 zł;
 • Geometria biwymierna i eliptyczne niezmienniki kohomologiczne, kierownik: prof. Jarosław Antoni Wiśniewski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), przyznane finansowanie: 488 000 zł;
 • Od złamanej całkowalności do termalizacji w kwantowej fizyce wielu ciał, kierownik: dr hab. Miłosz Krzysztof Panfil (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 1 277 600 zł;
 • Czasoprzestrzenie kwantowych czarnych dziur, kierownik: prof. Jerzy Krzysztof Lewandowski (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 935 400 zł;
 • Kwantowa geometria stany BPS, kierownik: prof. Piotr Sułkowski (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 2 198 840 zł;
 • Perowskitowo-ciekłokrystaliczne mikrownęki optyczne dla zastosowań fotonicznych, kierownik: dr hab. Barbara Julia Piętka (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 1 978 280 zł;
 • Hydrochemiczne transformacje ośrodków porowatych, kierownik: prof. Piotr Aleksander Szymczak (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 952 698 zł;
 • Izotopowo wzbogacany epitaksjalny azotek boru jako innowacyjna platforma technologii kwantowych opartych na defektach spinowych, kierownik: prof. Andrzej Stefan Wysmołek (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 2 202 700 zł;
 • Ustanowienie uniwersalnego modelu pangenomowego, kierownik: dr hab. Norbert Artemi Dojer (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), przyznane finansowanie: 488 000 zł;
 • Obrazowanie nadrozdzielcze w ośrodkach rozpraszających z użyciem korelacji natężeniowychświatła fluorescencji, kierownik: dr Radosław Józef Łapkiewicz (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 1 997 960 zł;
 • Nowe mioceńskie kręgowce lądowe z północno-zachodnich brzegów Paratetydy i ich implikacje dla wymiany faun między Azją a Europą, kierownik: dr Mateusz Piotr Tałanda (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 1 502 869 zł.
SONATA 18

Konkurs SONATA skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań.

 

Spośród 1094 wniosków do finansowania zakwalifikowano 139 projektów na łączną kwotę ponad 155,5 mln zł.

Granty w konkursie SONATA 18 otrzymało 19 projektów realizowanych przez naukowców z UW:
 • Herstoria włocławskiego „Fajansu” (1945-1991), kierownik: dr Karolina Majewska-Guede (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce), przyznane finansowanie: 905 595 zł;
 • Wartość ziemi. Obrazy relacji własnościowych w kulturze polskiej lat 1944–1995, kierownik: dr Agata Marta Zborowska (Wydział Polonistyki), przyznane finansowanie: 268 499 zł;
 • Zawiłe związki między rozwojem leksykalnym i gramatycznym: podłużne badanie polskich dzieci jedno- i dwujęzycznych do wieku trzech lat z użyciem aplikacji mobilnej, kierownik: dr Karolina Muszyńska (Wydział Psychologii), przyznane finansowanie: 1 245 200 zł;
 • Kobiety w Fatymidzkiej Aleksandrii. Dlaczego umierały młodo? Biokulturowe czynniki zmian w warunkach życia muzułmanów pochowanych na Kom el-Dikka w średniowiecznej Aleksandrii w odniesieniu do chrześcijańskiej populacji żyjącej na obrzeżach Fajum, kierownik: dr Robert Juliusz Mahler (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego), przyznane finansowanie: 1 189 945 zł;
 • Przywództwo promujące zdrowie: Uwarunkowania, praktyka, skutki, kierownik: dr Julita Majczyk (Wydział Zarządzania), przyznane finansowanie: 355 112 zł;
 • Populizm a wyniki gospodarcze: perspektywa ilościowa, kierownik: dr Jacek Lewkowicz (Wydział Nauk Ekonomicznych), przyznane finansowanie: 339 526 zł;
 • Prawa socjalne w konstytucjonaliźmie państw Europy Środkowej i Wschodniej, kierownik: dr Adam Ploszka (Wydział Prawa i Administracji), przyznane finansowanie: 358 886 zł;
 • Brak kontroli a tłumienie uprzedzeń. Rola kontroli poznawczej oraz wycofania wysiłku mentalnego, kierownik: dr Wiktor Piotr Soral (Wydział Psychologii), przyznane finansowanie: 1 058 053 zł;
 • Rola miejskich kąpielisk w akumulacji, rozpowszechnianiu i horyzontalnym transferze genów oporności na antybiotyk, kierownik: dr Przemysław Decewicz (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 1 750 090 zł;
 • Bakteryjne endofity roślinne jako ważny wektor rozprzestrzeniania antybiotykoodporności, kierownik: dr Magdalena Marta Zalewska (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 2 141 000 zł;
 • Problemy wariacyjne z osobliwościami pochodzące z fizyki matematyczne, kierownik: dr Bartosz Bieganowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), przyznane finansowanie: 822 890 zł;
 • Topologia kwantowa i uczenie głębokie, kierownik: dr Piotr Jan Kucharski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), przyznane finansowanie: 1 258 000 zł;
 • Transport energii w dwuwymiarowych heterostrukturach warstwowych, kierownik: dr Arka Karmakar (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 1 415 200 zł;
 • Badania własności materiałów elektroluminescencyjnych z użyciem nowej rodziny metod struktury elektronowej, kierownik: dr Michał Andrzej Lesiuk (Wydział Chemii), przyznane finansowanie: 419 600 zł;
 • Modyfikowane (oligo)nukleotydy do foto-kontrolowanej manipulacji mRNA, kierownik: dr Marcin Warmiński (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 1 672 400 zł;
 • Stymulująco-reagujące trójwymiarowe kowalencyjne materiały organiczne do konwersji energii słonecznej i detoksykacji wody, kierownik: dr Margot Jacquet (Centrum Nowych Technologii), przyznane finansowanie: 1 853 912 zł;
 • Struktura i algorytmy dla klas grafów definiowanych przez własności zamknięte na transdukcje, kierownik: dr Jakub Gajarský (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), przyznane finansowanie: 508 440 zł;
 • Rola psychro- i halotolerancyjnych bakterii Antarktycznych oraz ich osmoprotektantów w regeneracji zasolonych gleb o potencjale rolniczym, kierownik: dr Klaudia Dębiec-Andrzejewska (Wydział Biologii), przyznane finansowanie: 1 606 940 zł;
 • Wpływ aerozolu pochodzącego z pożarów biomasy na fizyczne własności atmosfery, budżet radiacyjny i jakość powietrza nad Europą Centralną, kierownik: dr Olga Zawadzka-Mańko (Wydział Fizyki), przyznane finansowanie: 941 800 zł.