Ogłoszono wyniki 31. edycji konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wśród 100 laureatów jest 14 młodych naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Dwoje laureatów otrzymało wyróżnienia.

O stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) mogą ubiegać się młodzi naukowcy o wyróżniającym się dorobku badawczym, którzy w chwili składania wniosku nie przekroczyli 30. roku życia.

 

W tegorocznej edycji wnioski złożyło 660 kandydatów z całej Polski. FNP wybrała 100 laureatów, 14 z UW. Nagrodzeni otrzymują roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

 

Przyznano też cztery wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 38 tys. zł. Wśród wyróżnionych jest Agnieszka Sobolewska z Wydziału Polonistyki UW.

 

Od 2015 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w programie START przyznaje wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureat prowadzący badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii. Ponadto głównym kryterium wyróżnienia jest wyjątkowo wysoka jakość dorobku naukowego kandydata. W tym roku otrzymał je dr Jan Kwapisz z Wydziału Fizyki UW.

Laureaci stypendium START FNP 2023 z UW:
 • Tomasz Barański (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego);
 • Mateusz Gielata (Centrum Nowych Technologii);
 • Joanna Gorgol (Wydział Psychologii);
 • dr Mateusz Kusio (Wydział Historii);
 • dr Jan Kwapisz (Wydział Fizyki) – laureat wyróżnienia im. prof. Adama Sobiczewskiego;
 • dr Anna Lewczuk (Wydział Nauk Ekonomicznych);
 • Dominik Łukowiak (Wydział Prawa i Administracji);
 • dr Bartosz Maćkiewicz (Wydział Filozofii);
 • Krystyna Maslowska-Jarzyna (Wydział Chemii);
 • Bartosz Mierzejewski (Wydział Biologii);
 • Tadeusz Rubik (Wydział „Artes Liberales”);
 • Krzysztof Sękowski (Wydział Filozofii);
 • Agnieszka Sobolewska (Wydział Polonistyki);
 • Damian Zięba (Wydział Nauk Ekonomicznych).

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie FNP >>