7 czerwca poznaliśmy propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą 9. programu ramowego Unii Europejskiej „Horizon Europe”. 15 czerwca wspólne stanowisko w sprawie założeń programu opublikowało 14 europejskich sieci zrzeszających uniwersytety i naukowców z całego kontynentu. Wśród nich jest European University Association (EUA) oraz Network of Universities from the Capitals of Europe (UNICA), których członkiem jest Uniwersytet Warszawski.

 

Sygnatariusze dokumentu apelują m.in. o zwiększenie budżetu programu przeznaczonego na europejskie badania naukowe i innowacje do 160 miliardów euro. Propozycja Komisji Europejskiej opiewa na 100 mld euro. 14 sieci opowiada się także za podniesieniem dofinansowania programu Marie Skłodowska Curie Actions oraz działalności European Research Council, która przyznaje najbardziej prestiżowe europejskie granty badawcze.

 

Wspólne stanowisko 14 sieci europejskich wobec 9. programu ramowego „Horizon Europe”: Universities united for the best Horizon Europe (pdf)

 

 

To już drugi apel europejskiego środowiska akademickiego w tej sprawie. Poprzednie stanowisko ogłoszono w marcu 2018 roku. Więcej >>