13 europejskich sieci zrzeszających uniwersytety zaapelowało o podwojenie budżetu na badania, innowacje i edukację w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Pod wspólnym stanowiskiem podpisały się między innymi European University Association (EUA) oraz Network of Universities from the Capitals of Europe (UNICA), których członkiem jest Uniwersytet Warszawski.

Z inicjatywą ogłoszenia wspólnego stanowiska europejskich uczelni w sprawie unijnego budżetu w kolejnej perspektywie finansowej, a więc po roku 2020, wystąpiła Liga europejskich uniwersytetów badawczych (League of European Research Universities – LERU). Do propozycji dołączyło 12 innych stowarzyszeń, w ramach których współpracują uczelnie z krajów wspólnoty. Uniwersytet Warszawski aktywnie uczestniczył w przygotowaniu dokumentu. Apel został skierowany do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej – instytucji, które będą miały decydujący wpływ na podział środków unijnych.

 

W ramach obecnej perspektyw finansowej na działania związane z badaniami naukowymi i innowacjami przeznaczono 80 mld euro. To budżet programu ramowego Horyzont 2020. Uczelnie chcą przekonać decydentów do podwojenia tych środków w kolejnej perspektywie finansowej, tak aby budżet 9. programu ramowego wynosił 160 mld euro.

 

Sygnatariuszami apelu są: CESAER, CLUSTER, Coimbra Group, EARMA, EASSH, ECIU, EUA, The Guild, IDEA League, LERU, SEFI, UNICA, YERUN.