13 stycznia w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów im. Anny Bornus. Wsparcie przeznaczone jest dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. W tym roku stypendium otrzymało sześcioro studentów.

Stypendium stanowi dar fundacji założonej przez rodzinę Anny Bornus, studentki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2010–2011, zmarłej z powodu choroby nowotworowej. Pierwszy raz stypendia przyznano w roku akademickim 2013/2014.

 

– Jest to już dziesiąta, jubileuszowa edycja stypendium im. Anny Bornus. To ważny moment dla Uniwersytetu, a także Fundacji im. Anny Bornus i jej podopiecznych – powiedział prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

 

– Mam nadzieję, że jako fundacja nadal będziemy działać i wspierać potrzebujących, a także pokazywać, jak ważna jest wrażliwość i zwracanie uwagi na innych. Zarówno Anka, jak i my jako jej rodzina byliśmy zawsze pod wrażeniem tego, co Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami robi na Uniwersytecie na rzecz studentów z ograniczeniami zdrowotnymi – powiedział Rafał Bornus, prezes Fundacji im. Anny Bornus.

 

W uroczystości wręczenia stypendiów wziął udział także Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej: – Fakt, że idea fundacji dalej się rozwija, jest najlepszym dowodem na to, że Uniwersytet i wszyscy tu zgromadzeni traktują każdego człowieka jako w pełni wartościowego – podkreślał Paweł Wdówik.

 

 

Stypendium im. Anny Bornus

Stypendium im. Anny Bornus jest skierowane do studentów i doktorantów, którzy dążą do uzyskania wykształcenia, codziennie pokonując trudności związane z poważną sytuacją zdrowotną. Celem wsparcia jest dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta osoby z niepełnosprawnością.

 

Do tej pory stypendium im. Anny Bornus otrzymało szesnaście osób. Niektóre z nich były wspierane wielokrotnie. W tym roku akademickim przypada 10. edycja, podczas której wyróżniono sześcioro studentów: Magdalenę Dreinert, studentkę II roku studiów magisterskich na kierunku polonistyka; Mateusza Gregorskiego, studenta IV roku studiów doktoranckich na kierunku nauki o polityce; Joannę Kluczyńską, studentkę II roku studiów filologiczno-kulturoznawczych; Mateusza Majkuta, studenta V roku prawa; Sylwię Mazur, studentkę II roku studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe, oraz Jakuba Gietke, studenta I roku studiów magisterskich na kierunku zarządzanie w języku angielskim z Akademii Leona Koźmińskiego.

 

– Już kolejny raz mam zaszczyt być laureatem stypendium im. Anny Bornus, za co jestem ogromnie wdzięczny fundatorom. Anna Bornus jest dla mnie wielkim przykładem aktywnego działania i zdobywania wiedzy w ramach Uniwersytetu. Samodzielne życie moje i innych osób wymaga wsparcia asystenta osobistego. Stypendium im. Anny Bornus pomoże mi nie tylko w zmaganiu się z codziennymi trudnościami, ale umożliwi także dalsze poszerzanie moich horyzontów – powiedział Mateusz Gregorski.

 

–  Jest to dla mnie ogromne wsparcie, które daje mi nadzieję na powrót do zdrowia – podkreśliła Justyna Kluczyńska.

Artykuł na temat historii i działalności Fundacji im. Anny Bornus można znaleźć w najnowszym numerze pisma uczelni „UW” (pdf).

Artykuł na temat historii i działalności Fundacji im. Anny Bornus można znaleźć w najnowszym numerze pisma uczelni „UW” (pdf).