Uniwersytet Warszawski Pozycja UW na świecie

Renomę na świecie Uniwersytet buduje poprzez:

 • umacnianie rozpoznawalności uczelni jako ośrodka badawczego – UW jest liderem wśród polskich centrów naukowych, z każdym rokiem rośnie jego rola na arenie europejskiej i światowej. Wskazują na to obiektywne czynniki, jak wzrost liczby projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych czy publikacji na łamach periodyków wyróżnionych przez „Journal Citation Reports” oraz „European Reference Index for the Humanities”. Potencjał Uniwersytetu pozwala myśleć nie tylko o konkurowaniu z zagranicznymi uczelniami, lecz o odgrywaniu szczególnej roli w naszym rejonie Europy, a nawet dołączeniu do czołówki kontynentu;
 • rozwój międzynarodowej współpracy – uczelnia współpracuje z około 800 podmiotami zagranicznymi, angażuje się w prace polskich i międzynarodowych sieci naukowych i stowarzyszeń, jest członkiem licznych międzynarodowych konsorcjów;
 • rozwój wymiany akademickiej – spośród polskich uczelni UW najaktywniej uczestniczy w programach wpierających mobilność. Był zaangażowany w wymianę oraz projekty w ramach zakończonych programów LLP Erasmus oraz Erasmus Mundus. Od stycznia 2014 roku aktywnie uczestniczy w nowym unijnym programie Erasmus+.

Umiędzynarodowienie Uniwersytetu

 • 800 partnerów zagranicznych,
 • 400 uczelni z 73 krajów współpracujących z UW w ramach umów o bezpośredniej współpracy,
 • 440 uczelni współpracujących z UW w ramach programu Erasmus+,
 • 165 uczelni z 43 państw spoza UE, z którymi UW nawiązał współpracę w ramach programu Erasmus Mundus,
 • 100 międzynarodowych towarzystw i sieci naukowych, których członkiem jest Uniwersytet,
 • 1,8 tys. zagranicznych kandydatów na studia,
 • 4,2 tys.zagranicznych studentów i doktorantów,
 • 32 programy studiów I i II stopnia w języku angielskim,
 • 25 kierunków studiów I i II stopnia prowadzonych wspólnie z uczelniami zagranicznymi,
 • 6 międzynarodowych programów doktoranckich,
 • 181 realizowanych grantów uzyskanych z programów międzynarodowych (NCN, NCBR,  FPR, H2020 i innych),
 • 280 międzynarodowych konferencji rocznie.

W wielu dziedzinach uniwersyteckie zespoły zdobyły już ugruntowaną pozycję w świecie nauki.

Poniżej wybrane międzynarodowe projekty badawcze, w których uczestniczy UW, a także przykłady z szerokiego spektrum uniwersyteckich sukcesów naukowych. Aktualne informacje o najnowszych odkryciach i ciekawych badaniach ukazują się w aktualnościach oraz piśmie uczelni „UW”.

 • ARCHEOLOGIA:Odkrycia dokonywane w Egipcie, Sudanie czy Peru mają fundamentalne znaczenie dla poszerzenia naszej wiedzy o historii tych regionów. Znaleziska dokonane przez Ośrodek Badań Prekolumbijskich UW w grobowcu El Castillo de Huarmey w Peru zostały uznane przez amerykański magazyn „Archaeology” za jedno z 10 najważniejszych odkryć archeologicznych 2013 roku na świecie. Z kolei Ośrodek Badań nad Antykiem podczas wykopalisk w Czarnogórze natrafił na największy, odkryty dotychczas zbiór monet pochodzących z III w. p.n.e. Jest to także najprawdopodobniej największy skarb numizmatyczny pochodzący z okresu antyku, odkryty w jednym naczyniu.

W 2016 roku badacze z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW jako pierwsi zagraniczni eksperci brali udział w badaniu Palmyry, na której terenie jeszcze kilka dni wcześniej toczyła się wojna. Misje UW były obecne w Palmyrze od 1959 roku, a teraz pomagają w odtworzeniu zniszczonego dziedzictwa kulturowego Syrii.

 • ASTRONOMIA: Niepodważalną renomę zyskali uniwersyteccy astronomowie, dzięki którym świat nauki miał szansę usłyszeć o odkryciu nowych planet czy narodzinach czarnej dziury. Wyniki projektów naukowych, takich jak OGLE czy ASAS sprawiły, że warszawscy astronomowie wysunęli się na pozycję światowych liderów w dziedzinie wielkoskalowych przeglądów nieba, badań mikrofalowego tła Wszechświata, dostarczających informacji na temat jego wieku, budowy i początków, a także precyzyjnych pomiarów kosmicznej skali odległości. Warszawscy astronomie uczestniczą w międzynarodowych projektach: H.E.S.S., CTA, LIGO/VIRGO, Planck, Gaia, Araucaria.
 • CHEMIA: Do wiodących w świecie nauki grup zaliczyć można zespoły z UW zajmujące się katalizatorami reakcji metatezy olefin, lipidowymi nanomateriałami dla bioczujników i biomedycyny, efektywnymi pochodnymi antybiotyków czy nadprzewodnictwem.
 • FIZYKA: UW uczestniczy w jednym z największych europejskich projektów badawczych – Graphene Flagship. Badania rozpoczęły się w 2013 roku i potrwają 10 lat. Projekt skupia naukowców z ponad 150 uczelni, ośrodków badawczych i przedstawicieli biznesu z 23 krajów. Komisja Europejska przeznaczyła na jego realizację miliard euro.

Doceniany jest także udział fizyków w pracach prowadzonych przez Europejską Organizację Badań Jądrowych (CERN) – polscy naukowcy wnieśli wkład zarówno w eksperymentalną, jak i teoretyczną stronę projektu. Pracownicy UW uczestniczyli m.in. w tworzeniu Compact Muon Solenoid, czyli jednego z czterech detektorów zainstalowanych w Wielkim Zderzaczu Hadronow (LHC).
Liderami w swych dziedzinach są także fizycy prowadzący badania biomedyczne dotyczące interfejsów mózg-komputer BCI.

 • INFORMATYKA: Światową renomą cieszą się badania naukowców z UW z zakresu informatyki oraz teoretycznej matematyki. W ostatnich latach pracownicy uczelni otrzymali 12 grantów European Research Council (ERC) – połowę z nich przyznano badaczom z Instytutu Informatyki.
  • JĘZYKOZNAWSTWO i KULTUROZNAWSTWO: Na Wydziale Polonistyki powstaje elektroniczny korpus polskiego języka migowego, który jest jednym z największych tego typu zbioru na świecie. Zespół naukowców, który go tworzy, należy do międzynarodowej sieci zespołów badawczych zajmujących się językami migowymi, której działalność finansuje UE w ramach programu COST.

  Badań z pogranicza językoznawstwa i kulturoznawstwo dotyczą także 3 granty realizowane na UW ze środków programu Horyzont 2020 (2 ERC, 1 Twinning).

 • PALEONTOLOGIA: Światowy rozgłos, nie tylko w świecie nauki, zyskały spektakularne odkrycia naszych paleontologów, których podsumowanie znalazło się w „Nature”. Ślady tetrapoda, odkryte w Górach Świętokrzyskich, zmieniły dotychczasowe wyobrażenia o historii ewolucji.

 

Więcej o współpracy

Międzynarodowe rankingi szkół wyższych

W rankingach polskich szkół wyższych Uniwersytet rywalizuje jedynie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Raz jeden, raz drugi zajmuje pierwsze miejsce. W rankingach międzynarodowych – takich jak Times Higher Education World University Ranking (THE), Quaquarelli Symmonds World University Ranking (QS) oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU) – wypadamy najlepiej spośród wszystkich polskich uczelni.

 

W 2016 roku magazyn „Nature” opublikował zestawienie wschodzących gwiazd nauki Nature Index 2016 Rising Stars. Podsumowuje on osiągnięcia naukowe ośrodków badawczych z ostatnich 4 lat w oparciu o wskaźnik WFC (weighted fractional count), odnoszący się do dorobku publikacyjnego w 68 prestiżowych czasopismach z zakresu nauk przyrodniczych. Uniwersytet Warszawski w zestawieniu ogólnoświatowym zajął 96. miejsce, a w rankingu dla Europy Południowej i Wschodniej uplasował się na 3. miejscu.

Zobacz więcej

 

Na 5 kontynentach

mapa - UW na świecie

Uniwersytet jest obecny w ponad 20 krajach na 5 kontynentach, dzięki wykopaliskom archeologicznym. W wielu punktach naukowcy prowadzą prace już od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Archeolodzy zajmujący się starożytnością Egiptu mają do dyspozycji uniwersytecką stację terenową w Kairze, założoną w 1959 roku. Polskie teleskopy stoją w obserwatorium Las Campanas, położonym na pustyni Atacama, w Chile. Uniwersyteccy astronomowie dokonują stamtąd wielkoskalowych przeglądów nieba. Wkrótce także na Ukrainie uczelnia będzie miała „swoje miejsce”. Wspólnie z Przykarpackim Uniwersytetem w Iwano-Frankiwsku odnawia Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne im. Józefa Piłsudskiego UW, na szczycie góry Pop Iwan, w Zachodniej Ukrainie, otwarte w 1938 roku.