Programy doskonalenia dydaktycznego to nowy konkurs ogłoszony w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW. W konkursie mogą wziąć udział jednostki uniwersyteckie prowadzące studia lub oferujące zajęcia dydaktyczne. Wnioski można składać do 14 grudnia.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie jednostki UW prowadzące zajęcia, czyli jednostki zatrudniające pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, a także oferujące zajęcia – bez względu na to, czy same prowadzą studia, czy nie.

 

Realizację programu można rozpocząć najwcześniej 1 marca 2018 roku, a całość działań może być zaplanowana na okres nie dłuższy niż dwa lata. Działania w programie doskonalenia dydaktycznego muszą się zakończyć do 30 września 2021 roku. Do realizacji zostanie zakwalifikowanych przynajmniej 8 programów dydaktycznych wyłonionych w konkursie.

 

Wartość jednego programu może wynosić do 73 960 zł. W przypadku wykorzystania tej maksymalnej kwoty program musi obejmować wsparciem minimum 30 pracowników naukowo-dydaktycznych lub dydaktycznych. Możliwe jest przygotowanie programu zakładającego mniejszy budżet. Wtedy ze wsparcia może skorzystać mniej wykładowców.

 

Wnioski można składać do 14 grudnia 2018 roku w Biurze Jakości Kształcenia.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się na stronie ZIP.

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju UW otrzymał na ten cel 38 mln zł. Wartość całego projektu to ok. 39 mln zł.

 

Informacje na temat ZIP znajdują się na stronie programu www.zip.uw.edu.pl.