Coraz więcej osób nie kończy edukacji na zdobyciu dyplomu, ale uczy się dalej. O kształceniu przez całe życie mówili dyskutanci na konferencji programu NUW.

 

Niech MOOC będzie z wamiOprócz studiów I, II i III stopnia na Uniwersytecie można podnosić kwalifikacje na studiach podyplomowych i Uniwersytecie Otwartym. Programy studiów podyplomowych i kursy są skierowane nie tylko do osób związanych z UW, ale i spoza uczelni. Potrzebie podnoszenia kwalifikacji było poświęcone spotkanie „Uczenie się przez całe życie a dydaktyka szkoły wyższej na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego”, które odbyło się 14 marca na UW. Jest to III konferencja będąca częścią Programu doskonalenia nauczycieli akademickich UW z programu Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

– Dzisiejsza konferencja jest w pewnym sensie zapoczątkowaniem nowego etapu prac, które są przed polskimi uczelniami: wprowadzenie na szeroką skalę kształcenia przez całe życie i walidacja efektów kształcenia. To są ważne zadania dla nas wszystkich – mówiła prof. Marta Kicińska-Habior, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, koordynator programu NUW.

 

Najwięcej osób, które kontynuują naukę na kursach, ma 25-35 lat. Młodzi ludzie bez problemów odnajdują się w technologicznych nowościach. Oczekują niestandardowych metod uczenia. W Europie popularne są masowe otwarte kursy online, czyli Massive Open Online Courses (MOOC).

 

Nowoczesne nauczanie z NUW

Konferencja była także okazją do podsumowania programu NUW, który rozpoczął się w październiku 2009 i zakończy się w grudniu 2014 r. – Dotychczas stypendia otrzymało 225 młodych badaczy. 77 osób wyjechało na staże zagraniczne. Uniwersytet gościł 62 profesorów z polskich i zagranicznych uczelni. W ich zajęciach uczestniczyło 1059 studentów. Szkolenia odbyły się 46 razy. W sumie z programu NUW skorzystało 2128 osób – wyliczał Dominik Wasilewski, kierownik NUW z Biura ds. wspomagania rozwoju UW.

 

Nauczyciele akademiccy i doktoranci mogą wziąć jeszcze udział w szkoleniach, które mają podnieść jakość zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Są to:

  • szkolenia dotyczące najnowszych metod nauczania albo ubiegania się o pozabudżetowych pieniądze na przedsięwzięcia naukowe;
  • zajęcia wizytowane polegające na obserwowaniu przez trenera, który po zajęciach dzieli się z nauczycielem spostrzeżeniami i podpowiada, jak ulepszyć zajęcia.

Program NUW jest współfinansowany przez Unię Europejską.