Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Otwarty

W kursach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego mogą uczestniczyć wszystkie ososby, które ukończyły 16 lat. Górnej granicy wieku nie ma, dlatego na zajęciach mogą spotkać się zarówno licealiści, jak i seniorzy. UO działa od 2008 roku. Jest pierwszym i największym uniwersytetem otwartym w Polsce. Prowadzone przez UO UW kursy oparte są na autorskich programach przygotowanych przez uniwersyteckich wykładowców.

 

Kursy obejmują sześć dziedzin:

  • języki i narody,
  • kultura i sztuka,
  • człowiek i społeczeństwo,
  • biznes, gospodarka i prawo,
  • człowiek i środowisko,
  • nauka i technika.

Niektóre z nich mogą wzbogacić CV, inne przeznaczone są dla hobbystów. Możliwe jest też utworzenie kursów dedykowanych, kierowanych do konkretnych odbiorców, np. uczniów szkół licealnych, środowiska biznesowego albo pracowników instytucji.

 

W 2015 roku najbardziej popularne były zajęcia z dziedziny języki i narody, szczególnie kurs Angielski na co dzień – w domu, w pracy i w podróży, a także UnPolish your English – ćwiczenia z wymowy języka angielskiego. Wielu chętnych przyciągnęły też zajęcia: Jak efektywnie pracować w programie MS Excel; Train The Trainer – trening kompetencji trenerskich; Spacery architektoniczne po Warszawie czy kursy rozwijajace sprawność fizyczną.

 

Osoby, które biorą udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminu mogą dodatkowo otrzymać specjalny certyfikat ukończenia kursu, wydrukowany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Dokument poświadcza wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć.

 

Rekrutacja uruchamiana jest trzy razy w roku: w sierpniu, grudniu i marcu. Za każdym razem do wyboru jest ponad 200 zajęć, które trwają najczęściej 30 godzin i kosztują od 200 do 290 zł za cały kurs.

 

Uniwersytet Otwarty organizuje również wykłady i debaty z udziałem nie tylko autorytetów ze środowiska naukowego, lecz także dziennikarzy, aktorów, polityków czy ludzi kultury. Są to spotkania otwarte dla wszystkich chętnych, najczęściej nie wymagają rejestracji.