Uniwersytet Warszawski Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowychW ofercie edukacyjnej UW oprócz studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktoranckich ważne miejsce zajmują studia podyplomowe, które z założenia wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning). Podczas przygotowywania programów tych studiów brane są pod uwagę zarówno potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania kandydatów, którym najczęściej zależy na pogłebianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności zawodowych, zyskaniu zupełnie nowych kwalifikacji czy też rozwinięciu zainteresowań. Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia.

 

Oprócz stacjonarnych studiów podyplomowych z polskim językiem wykładowym na UW można wybrać również studia e-learningowe, czyli prowadzone na uniwersyteckiej platformie COME, a także z obcym językiem wykładowym.

 

Obecnie na uczelni trwa proces, który ma sprawić, że zacieśni się współpraca wydziałów i jednostek naukowo-dydaktycznych przy organizacji oraz podczas prowadzenia studiów podyplomowych. Ważnym elementem tych zmian jest tworzenie interdyscyplinarnych programów studiów, prowadzonych wspólnie przez kilka jednostek uniwersyteckich. Coraz częściej będą też stosowane nowe i zróżnicowane formy dydaktyczne. Słuchacze, oprócz uczęszczania na tradycyjne wykłady, będą brali udział w warsztatach i zajęciach kształcących umiejętności praktyczne.

 

MBA – podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Program Executive MBA@UW (wcześniej: Warsaw-Illinois Executive MBA) został uznany w 2015 roku za najbardziej prestiżowy program MBA w Polsce w rankingu fundacji „Perspektywy”, a w międzynarodowym ranking Best Masters 2016 MBA@UW zajął trzecią pozycję.

 

Szkoła Edukacji – bezpłatne, roczne studia dla przyszłych nauczycieli

Uniwersytet Warszawski z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności przygotował studia dla absolwentów matematyki i filologii polskiej, którzy chcą zostać nauczycielami. To nietypowe roczne studia podyplomowe prowadzone w trybie dziennym (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i ściśle łączą teorię z praktyką). Studia w roku 2017/2018 będą bezpłatne. Dla kandydatów przygotowano także ofertę stypendialną obejmującą m.in. dofinansowanie kosztów zakwaterowania.

 

Szczegółowe informacje i formularz rekrutacyjny znajdują się na stronie Szkoły Edukacji.