Ogłoszono wyniki tegorocznych egzaminów. Na wzięcie udziału w rekrutacji na studia na UW zostało już niewiele czasu. Zapisy zakończą się 2 lipca o północy.

 

Kandydaci najczęściej decydują się na wybór kierunków tuż po ogłoszeniu wyników matur. Jakie są kolejne kroki? Czy można już mówić o tegorocznych tendencjach?

 

Żeby zostać studentem

 

Podstawą rekrutacji na studia są wyniki egzaminów maturalnych. Kandydaci zaznaczają na swoim koncie rejestracyjnym przedmioty, z których zdawali egzaminy oraz wprowadzają ich wyniki.

 

Ci, którzy przy wypełnianiu deklaracji maturalnych zgodzili się na przetwarzanie danych osobowych, nie muszą tego robić. Ich wyniki zostaną automatyczne pobranie z Krajowego Rejestru Matur.

 

Gdy zakończą się zapisy, kandydaci będą mieć kilka dni przerwy. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi nieco ponad tydzień później, 11 lipca o godz. 14.00. Żeby sprawdzić, czy kandydat został zakwalifikowany na studia, nie trzeba specjalnie przyjeżdżać na swój wydział (choć i tam listy rankingowe zostaną wywieszone), bo informacje na ten temat znajdować się będą na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK.

 

Zakwalifikowani na studia na złożenie dokumentów będą mieć kilka dni. Wtedy status kandydata z zakwalifikowanego zmieni się na przyjęty, co oznacza, że 1 października można rozpocząć naukę.

Więcej informacji

 

Ekonomia wciąż popularna

 

Już teraz możemy podać pierwsze rekrutacyjne statystyki. Pierwszego dnia w systemie zarejestrowaliśmy 5 tys. zapisów. Z dnia na dzień przybywało kolejnych i jak do tej pory jest ich ponad 40 tys. Najwięcej, bo 7,5 tys. odnotowaliśmy tuż po ogłoszeniu wyników matur, 27 czerwca.

 

Na jakie kierunki zgłasza się najwięcej chętnych? Z cząstkowych danych wynika, że potwierdzają się tendencje z poprzednich lat. Wciąż popularna jest ekonomia, prawo oraz finanse, rachunkowość i ubezpieczenia. Najwięcej chętnych w stosunku do liczby miejsc jest do tej pory na lingwistyce stosowanej z wiodącym językiem angielskim i włoskim jako drugim, sinologii oraz Międzykierunkowych Studiach Ekonomiczno-Menedżerskich.

Statystyki z ubiegłorocznej rekrutacji