Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu 350 tys. zł na stypendia dla studentów i doktorantów z Ukrainy. To efekt pozytywnie zaopiniowanego wniosku uczelni w programie „Solidarni z Ukrainą”.

UW otrzyma 350 tys. zł na stypendia dla studentów i doktorantów z Ukrainy, z czego 125 tys. zł przeznaczone jest na stypendia dla doktorantów. Uczestnicy będą mieć możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych, przygotowawczych, adaptacyjnych w terminie do 30 września 2022 roku.

 

Beneficjenci będą zwolnieni z opłat za kształcenie. W razie potrzeby każdemu zostanie zapewniona także pomoc psychologiczna oraz prawna.

 

„Solidarni z Ukrainą” to program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) skierowany do studentów i doktorantów, będących obywatelami Ukrainy i przybyłych do Polski od 24 lutego 2022 roku.

 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie NAWA >>