24 czerwca, podczas posiedzenia online, ostatniego przed wakacjami, Senat przyjął „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2019 roku”. W sprawozdaniu znajdują się informacje na temat poszczególnych grup społeczności akademickiej UW, działalności naukowej i dydaktycznej, rekrutacji na studia, współpracy międzynarodowej i wymiany akademickiej, relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, inwestycji realizowanych na uczelni, stanu finansów. Opisane są też wydarzenia, którymi żyła społeczność akademicka w ubiegłym roku.

W dokumencie można przeczytać m.in. o sześciu inicjatywach strategicznych uczelni, w tym o uzyskanym w minionym roku statusie uczelni badawczej w konkursie MNiSW „Inicjatywa doskonałości”, o pierwszych zakończonych inwestycjach programu wieloletniego i o działaniach sojuszu 4EU+, który otrzymał status uniwersytetu europejskiego.

Najnowsze sprawozdanie jest ósmym składanym przez rektora prof. Marcina Pałysa, który we wstępie do dokumentu pisze: – Fakty i liczby, prezentowane w sprawozdaniach, które przedstawiam Państwu od roku 2012, świadczą o tym, jak wiele udało się nam osiągnąć we wszystkich tych obszarach, ile inicjatyw i planów zdołaliśmy wspólnie zrealizować. Rok 2019 nie różnił się pod tym względem od poprzednich.

 

W sprawozdaniu zamykającym jego kadencję, rektor podziękował „wszystkim tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się w ostatnich latach do rozwoju uczelni i zwiększenia jej międzynarodowej renomy”.

 

Pobierz dokument:

 

Dodatek do sprawozdania stanowią załączniki, prezentujące dane liczbowe dotyczące uczelni, w angielskiej wersji językowej (pobierz pdf). Na język angielski zostało też przetłumaczone streszczenie sprawozdania, które jest integralną częścią dokumentu.

 

Opracowaniem koncepcji sprawozdania oraz tekstów (przygotowaniem materiałów własnych oraz redakcją materiałów nadesłanych przez uniwersyteckie biura administracji centralnej i inne jednostki) zajmuje się Biuro Prasowe UW.

 

Sprawozdania roczne rektora UW z działalności uczelni publikowane są na stronie www.uw.edu.pl/sprawozdania-roczne-rektora-uw.