W rekrutacji na rok 2020/2021 dostępne są cztery nowe kierunki: fennistyka, pedagogika specjalna, studia miejskie i nauczanie języków obcych. Zapisy na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na UW rozpoczną się 13 lipca.

Na Uniwersytecie Warszawskim można studiować kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe, a także interdyscyplinarne i w całości prowadzone w języku angielskim. W sumie jest ponad 100 propozycji. W tym roku kandydaci mogą wybierać dodatkowo cztery nowe:

 

Więcej fińskiego

W fińskim nie ma czasu przyszłego, przymiotników, rodzajów i rodzajników, jest 6 typów czasownika i 15 przypadków. Do tej pory tego języka można się było uczyć na Uniwersytecie wybierając specjalizację w Katedrze Hungarystyki, lektorat, albo kurs językowy Uniwersytetu Otwartego UW.

 

Od tego roku prowadzone będą studia I i II stopnia w całości poświęcone fińskiemu. Studenci poznawać będą nie tylko język fiński, ale również kulturę i historię Finlandii. Studia I stopnia trwają cztery lata. Fiński nauczany jest od podstaw, a od trzeciego roku wykłady prowadzone są już w języku kierunkowym.

 

– Po ukończeniu fennistyki studenci mogą pracować jako tłumacze (także tłumacze przysięgli) i eksperci ze znajomością języka fińskiego m.in. w takich branżach jak księgowość, obsługa klienta, logistyka, bankowość, doradztwo oraz w firmach fińskich. Część studentów kontynuuje też studia w Finlandii i tam później znajduje zatrudnienie – mówi dr Elżbieta Szawerdo z Katedry Hungarystyki Wydziału Neofilologii.

 

Zapisy na studia I stopnia rozpoczną się 13 lipca, a na studia II stopnia 16 sierpnia.

 

Szczegóły oraz rejestracja >>

 

Praca z dziećmi i młodzieżą ze SPE

Wydział Pedagogiczny od nowego roku prowadzić będzie pedagogikę specjalną. Student tego kierunku będzie rozwijał kompetencje nauczycielskie, dydaktyczne, wychowawcze, komunikacyjne i przywódcze. Studia trwają pięć lat i prowadzone będą w dwóch trybach: stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Po ich ukończeniu, absolwenci będą przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela oraz pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej, integracyjnej oraz przedszkolach i szkołach specjalnych.

 

Szczegóły oraz rejestracja >>

 

Proces rozwoju miast

Studia miejskie to propozycja dla kandydatów na studia II stopnia. Łączy wiedzę z socjologii, geografii oraz antropologii. Na tym kierunku kształcić się będą specjaliści, zajmujący się identyfikowaniem problemów rozwoju obszarów zurbanizowanych.

 

– Znajomość uwarunkowań i konsekwencji procesów rozwoju miast jest kluczowa dla zrozumienia zurbanizowanego świata i wypracowania skutecznych metod zarządzania ich rozwojem w wymiarach gospodarczym, społecznym i przestrzennym. „Studia miejskie” mają dostarczyć wiedzy na temat współczesnych procesów urbanizacji, ich uwarunkowań i skutków, w skalach od globalnej do lokalnej – mówi dr Mirosław Grochowski z Pracowni Miejskiej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.

 

Studia prowadzone będą w formule modułowej. Po pierwszym semestrze studenci wybiorą jeden z trzech modułów: przestrzenny, ekonomiczno-polityczny lub społeczny.

 

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani m.in. do pracy badawczej, pracy w jednostkach zajmujących się planowaniem rozwoju i planowaniem przestrzennym, w administracji publicznej lub w instytucjach kultury.

 

Rekrutacja potrwa do 13 września. Do jej zakończenia kandydaci powinni dostarczyć esej dotyczący współczesnych problemów rozwoju miast oraz własnych zainteresowań naukowych.

 

Szczegóły oraz rejestracja >>

 

Jedyny taki w kraju

– Program studiów na kierunku nauczanie języków obcych jest unikalny w skali kraju. To jedyny w Polsce akademicki program kształcenia nauczycieli języków obcych o profilu praktycznym, przygotowujący równolegle i dający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów – mówi dr Agnieszka Sochal z Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW.

 

W ramach studiów I stopnia, które są już prowadzone, istnieją dwie obligatoryjne ścieżki: ścieżka A, dotycząca nauczania języka angielskiego oraz ścieżka B, w ramach której można wybrać jeden z trzech przedmiotów: nauczanie języka francuskiego, nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”. Od roku akademickiego 2020/2021 ten kierunek będzie dostępny dla kandydatów na studia II stopnia.

 

Ukończenie studiów II stopnia pozwala uzyskać uprawnienie do nauczania języka angielskiego oraz drugiego przedmiotu na każdym etapie kształcenia: w szkole podstawowej, średniej oraz wyższej.

 

13 lipca rozpocznie się rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia. Druga tura zapisów na studia II stopnia w ramach kierunku nauczanie języków obcych odbędzie się od 3 sierpnia do 10 września.

 

Szczegóły oraz rejestracja >>

 

Ważne terminy

Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 12 sierpnia. Zapisy prowadzone są przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Wyniki ukażą się 24 sierpnia. Każdy kandydat będzie mógł je sprawdzić na indywidualnym koncie w systemie IRK. I tura składania dokumentów przez osoby przyjęte na studia odbędzie się od 25 do 27 sierpnia.

 

Lista kierunków oraz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.